dissabte, 7 de maig de 2016

Les irregularitats a la 1a conjugació. Adreçat a Batxillerat

No segueixen els models regulars de les conjugacions: cantar, témer, perdre, dormir i servir, els verbs que vénen a continuació, esmentats com a irregulars.
Conjugació
Verbs modals
Verbs irregulars
Observacions


1a (-AR)


CANTAR


Estar / Anar

És l’única conjugació que permet la creació de nous verbs.

2a (-ER / -RE)

TÉMER
PERDRE

La majoria de verbs són irregulars.

Els verbs DIR i DUR pertanyen la segona conjugació.

3a (-iR)
DORMIR

SERVIR (incoatius)
Només són irregulars alguns verbs.
La major part dels verbs són incoatius.LLUIR té un significat diferent si es conjuga seguint el model incoatiu o no.
Irregularitats de la primera conjugació

Els verbs de la primera conjugació acaben en –ar i segueixen el model cantar. La major part de verbs de la primera conjugació són regulars.

1. IRREGULARITATS ORTOGRÀFIQUES 

Canvis en la consonant:
+ a, o, u                                                                                                                                     + e, i
+a, o, u      +e, i
c   …………… qu                              trenco ……….. trenquem
ç   …………… c                                 caça …………… cacem
g   …………… gu                              pego ………….  pegueu
j    …………… g                                 raja   ………….  ragem
gu  …………… gü                             enaigua ……..  enaigüem
qu  …………… qü                             adequa …….  adeqüem

Dièresi:

Porten dièresi algunes formes del                           canviï, canviïs, canvia, canviï,      present de subjuntiu i de l’imperatiu                     canviem, canvieu, canviïn                 dels verbs acabats en:  –ear, -iar,-oar, -uar.

2. IRREGULARITATS LEXEMÀTIQUES

Els únics verbs de la 1a conjugació amb irregularitats lexemàtiques són els verbsanar i estar.
‑ El verb ANAR presenta diverses arrels: vaig / anava.
– El verb ESTAR presenta irregularitats en la 1a  persona del present d’indicatiu (estic) i en les altres formes que es conjuguen amb el mateix lexema: estigui, estigués


.Podeu reforçar o ampliar información en el següent enllaç:(Graella realitzada per Gemma Coca Casahuga)!!EXERCICIS:

1.Escull una irregularitat de la primera conjugació i comenta-la amb exemples.

2.Conjuga el present d’indicatiu del verb “rajar” i  “enaiguar”.

3. Esmenta els temps verbals i les persones on porten dièresi els verbs “estudiar” i “canviar”.

4.Cerca i explica una irregularitat lexemàtica d’un verb de la primera conjugació.


5. Autoavalua’t: com t’han anat els exercicis d’aquesta fitxa? Comenta les principals dificultats amb les quals t’has trobat. Pensa i explica què pots fer per millorar-ho.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;