dissabte, 25 d’abril de 2015

Tens clar quan escrivim: sinó, si no, quant a, a causa de. Adreçat a tot l'alumnat

En aquesta fitxa tractarem quatre paraules que ens poden fer equivocar quan escrivim.

1.      Sinó

És una conjunció de tipus adversatiu, i que presenta oposició vers el que s’ha dit anteriorment. Algunes vegades equival a “però sí”, emperò, no sempre.

Ex:

-Vaig dir-te que no em compraria aquest llibre, sinó l’altre.


2.      Si no

Està formada per la conjunció que indica condició “si” i l’adverbi de negació “no”. Per tant, “si no” apareixerà en oracions condicionals.

Ex:

-Si véns anirem a veure botigues.


Aquesta forma també la podem trobar en oracions amb subjecte el·líptic.

Ex:

-Has s’estudiar més; si no ho fas no superaràs el curs i sabràs menys coses.

.El “si no” també pot actuar com a conjunció concessiva.3.      Quant a

D’entrada hem de tenir present que la forma:

En quant a (és incorrecta)  cal resoldre-la amb: Quant a (correcta)


Les locucions prepositives correctes són les següents:

Quant a, pel que fa a, respecte a, referent a, pel que respecta a, amb referència a, a propòsit de.

Ex:

-Pel que fa a les jornades esportives, han estat un èxit de participació.4.      A causa de

És la locució prepositiva correcta i que hem d’emprar en lloc de: degut a. Per tant:

Degut a (incorrecta)-------------------------- A causa de (corrrecta)

La forma “degut a” és incorrecta atès que és una traducció literal de la castellana “debido a”.

Ex:

-Degut al retard del tren, vaig arribar tard a l’examen. (incorrecta)
-A causa del retard del tren, vaig arribar tard a l’examen. (correcta)


Ara bé, la forma “degut” és correcta quan és participi del verb “deure”. Així com també la podem intercanviar per d’altres de similars: deguda, deguts, degudes.

Ex:

-La caiguda de l’ancià és deguda a un descuit.
-Ha degut deu euros durant molt de temps.
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)

(Poema visual de: Antonio Gómez)!!EXERCICIS:

1.      Redacta tres oracions amb cadascuna d’aquestes formes:
Sinó, si no, quant a, a causa de.

2.      Corregeix les formes de les oracions que vegis mal escrites:

-Sinó véns de seguida farem tard.
-En quant a les seves amistats, penso que podria millorar-les.
-Van perdre el partit degut als mals llançaments a cistella.
-Has de llevar-te d’hora, si no el professor et posarà falta.


 3. Escriu una oració amb cadascuna de les formes següents:
         Degut a, per culpa de, pel que fa a, respecte a.


4. Explica la diferència que hi ha entre “sinó” i “si no”.

5.      Cerca per Internet un text o dos on apareguin les formes: sinó, si no, quant a, a causa de, i subratlla-les.

6.      Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa? Què t’ha provocat confusions o dificultats i per què? Finalment les has pogut resoldre?


7.      Explica que et suggereix la imatge de la fotografia emprant les paraules: sinó, si no, quant a, respecte a. De quatre a vuit línies.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;