dijous, 30 d’abril de 2015

El substantiu (II). Adreçat a Batxillerat


.La formació del nombre

El plural es forma en termes generals quan afegim una –s al singular.

Ex:

Cotxe---cotxes;   arbre---arbres;  ordre---ordres...


Per un altre costat, segons quina terminació tenim per al singular, podem formar plurals que acaben en –ns, -os/-s.

Ex:

Pi---pins; text---textos/s; disc---discos/s...


També podem trobar una sèrie de mots invariables, com per exemple, alguns dies de la setmana.

Ex:

El/els dilluns, el/els dimarts, el/els dimecres, el/els dijous, el/els divendres.


I alguns compostos, com per exemple:

Ex:

Paracaigudes, trencaclosques...

Un paracaigudes, deu paracaigudes, un trencaclosques, deu trencaclosques...
.Veiem el quadre que resumeix tota la informació bàsica.
(Imatges extretes de: cdns2.freepik.com i slideshare.net)

(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)!!EXERCICIS:

1.      Quines són les quatre terminacions que tenen dues formes de plural? Escriure-les i redacta dos exemples de cada.

2.      Pensa i escriu el plural dels següents mots:
Enllaç, arbust, dimecres, problema, aeroplà, triomf, oboè, guix, permís, pasqua, arruga, casaca, àliga, plaça, oca, amiga, platja, franja, aigua, llegua, taronja, espiga, alforja, època.

3.      Canvia el nombre de les paraules següents:
Peces, pluges, races, erugues, llengües, truges, esperances, estaques, boques, figues, petges, esponges, maces, hamaques, traces.

4.      Escriu el plural dels mots que vénen a continuació:
Ús, tornavís, interès, arròs, barnús, matís, congrés, gos, nus, passadís, esbós, país, paradís, mes, embaràs, marquès, espòs, nas, tapís.

5.      Destria els plurals segons el facin en –os o –os/-s:
Avenç, esqueix, crucifix, embruix, safareig, impost, braç, despatx, trepig, casc, contrast, guix, pretext, cartutx, marquès, espòs, nas, tapís.

6.      Classifica els plurals segons el facin amb –s o –ns:
Escorpí, sabó, canapè, oració, molí, mercè, vostè, padrí, comitè, destí, jardí, bambú, menú, violí, coixí, cautxú, peix, arbust, flux, raig, text.

7.      Inventa un exercici original per treballar la formació del nombre del substantiu.


8.      Autoavalua’t. Com t’han anat els exercicis de la present fitxa? On has trobat dificultats i per què? Quins són els teus punts forts i quins els teus punts febles en la formació del nombre del substantiu? Sabries explicar a un company els elements bàsics de la formació del nombre del substantiu? Com ho faries? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;