divendres, 28 de novembre de 2014

Els sons nasals. Grafies. Adreçat a 1r de Batxillerat

.Fonètica i ortologia

Els sons nasals són els que es produeixen quan l’aire arriba al vel del paladar, llavors es redueix i surt per les cavitats nasals i orals. Els sons nasals segons el lloc on es produeixen i els òrgans que hi intervenen poden ser:

-Bilabials: si es produeixen amb els dos llavis.

-Alveolars: amb l’àpex de la llengua i els alvèols.

-Palatals: es produeixen amb el dors de la llengua i el paladar.

Hem de tenir present que tots els sons nasals són sonors.


Bilabial
Alveolar
Palatal
Sonor
[m]
[n]
[ɲ]

Els sons nasals es distingeixen amb molta facilitat perquè apareixen a principi de mot, entre vocals i a fi de mot:

mas - nas; nap - nyap

cama - cana - canya

vam - van - bany

En altres contextos, caldrà donar una ullada a les normes ortogràfiques perquè el so [n] es confon sovint amb el so [m] quan els pronunciem.


.Ortografia de les consonants nasals

1. S’escriu amb M davant  B, P, M (timbal, omplir, immens…)

EXCEPCIONS:

Els mots enmig, tanmateix, benparlat...

2. Davant F s’escriu:

N: en els mots precedits pels prefixos con-, en-, in- (confecció, enfilar, inflar…)

M:  en els altres casos (amfibi, triomf…)


Cal tenir en compte que:

- S’escriuen amb M: comboi, empremta, impremta, premsa, somriure, tramvia… i els mots que comencen pel prefix circum-circumferència, circumflex, circumstància, circumcisió…

- S’escriuen amb -mp-: assumpte, assumpció, atemptar, comptabilitat, exempció, redempció, símptoma, temptar, irredempt, peremptori, sumptuós…

- S’escriuen amb -mn-: amnèsia, damnar, mnemotècnic, omniscient, somnàmbul, somni...

- S’escriuenamb -nn-: Anna, Susanna, connectar, connexió, bienni, trienni, decenni, mil·lenni, innocent, innocu...


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Col·laboració: Marc Salazar)


EXERCICIS:

1. Com podem classificar el sons nasals?

2. Completa els espais buits amb m o n dels següents mots:

ti_bal   - o_ple   - to_ba   - co_pte   - co_ te   - to_b   - ca_p   - sí_ptoma

3. Completa els espais buits amb mn o nn de les següents paraules:

a_èsia   - da_ar   - i_ocent   - a_ex    - i_ovar   - co_exió   - so_iar

4. Completa els espais buits i posa exemples:

S’escriu amb: davant de _  ,_  ,_  .

S’escriu amb: davant de _  en els mots precedits pels prefixos _ ,_  ,_  .
                            davant de _  en els altres casos.


5. Realitza un esquema d’aquesta fitxa que inclogui les regles ortogràfiques de les nasals.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;