dijous, 14 de novembre de 2013

Una pinzellada a les normes d'accentuació. Adreçat a tothom.


L’ACCENTUACIÓ

Quan escrivim hem de tenir cura d’una sèrie de mots que porten un signe gràfic a la síl·laba tònica, la síl·laba que té més força quan la pronunciem. De vegades és un accent, d’altres pot ser una dièresi.


.COM ACCENTUEM EN CATALÀ?

En català tenim dos tipus d’accents, els oberts (`) i els tancats (´). Mai es pot posar un accent recte i que no es vegi si és obert o tancat.

À, È / É, Í, Ò / Ó, Ú.

.L’accent de la A sempre serà obert: À.

.L’accent de la I i de la U sempre serà tancat: Í, Ú.

.L’accent de la E i de la O pot ser obert o tancat: È / É,  Ò / Ó.

Ens ajudarà la fonètica, conèixer la pronunciació de dues paraules que continguin accent obert i tancat de totes dues lletres, la E i la O.

Ex: cafè, faré;  però, camió.

Si t’hi fixes observaràs que hi ha una diferència en la pronunciació:

.E tancada [e]: ballaré, préssec, dormiré...

.E oberta [ə]: café, paciencia, mètode…


.O tancada [o]: estómac, fórmula, taló…

.O oberta [ɔ]: això, glòria, còmic…


Les paraules que tenen una síl·laba s’anomenen monosíl·labes i mai s’accentuen si no formen part de la llista de l’accent diacrític, ja que les podrem confondre. Els mots que tenen més de dues síl·labes es clasifiquen en paraules agudes, planes i esdrúixoles, segons la posició de la síl·laba tònica.


.NORMES D’ACCENTUACIÓ

.Els monosíl·labs mai s’accentuen: pa, so, tret, sal… només quan formen part de l’accent diacrític i per tal d’evitar confusions: més (quantitat), és (verb ‘ser’), Déu (divinitat)…

.Les paraules agudes tenen la síl·laba tònica a l’última síl·laba i s’accentuen quan acaben en VOCAL, VOCAL + S i quan acaben en –EN i –IN. Compte que en castellà s’accentuen quan acaben en VOCAL i  –N o –S.

Ex:

camió, arribà, café, xampús, comprèn, Berlín…

Excepcions:

-Mai accentuarem les paraules agudes que acaben en diftong decreixent.

Ex:

remei, sarau, heroi, europeu, enrenou…

-Tampoc accentuarem les paraules que finalitzen amb diftong decreixent + essa:

Ex:

remeis, saraus, herois, europeus, enrenous…


.Les paraules planes, tenen la tònica a la penúltima síl·laba, s’accentuen quan no acaben com les agudes, és a dir, ni en VOCAL, VOCAL + S, -EN i –IN.

Ex:

pèsol, estómac, estudiàvem, córrer, recorrer…

En canvi, si s’accentuen si acaben en diftong decreixent:

Ex:

cantàveu, dormíeu, correguéssiu…


.Les paraules esdrúixoles tenen la síl·laba tònica a l’antepenúltima síl·laba i s’accentuen sempre.

Ex:

família, pèrdua, esdrúixola, fàbrica…


.Per reforçar o ampliar continguts consulta els següents enllaços:(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: http://essaquintana.files.wordpress.com/2010/11/accentuacic3b3.png)


!!EXERCICIS:

1.      Escriu una paraula aguda que s’accentui i acabi amb les terminacions següents:

-A, -E, - I, -O, -U, -AS, -ES, -IS, -OS, -US, -EN, -IN.

2.      Anota cinc paraules agudes, cinc paraules planes i cinc paraules esdrúixoles que s’accentuïn.


3.      Posa o no accent a les paraules següents segons les normes d’accentuació:

esglesia, arros, examens, passio, sinia, cotxe, acid, orangutan, algun, historia.


4.      Justifica perquè s’accentuen o no les paraules de l’exercici 3.


5.      Digues quina és la síl·laba tònica dels mots següents:

barnús, terratrèmol, dinàveu, mecànica, mossèn, paella, imant, sardina, àrbitre.

6.      Inventa un exercici per fer amb les normes d’accentuació però no el resolguis, que ja ho farà algun/a company/a.

7.      La fotografia de la fitxa conté un error o algun més? El sabries trobar? Escriu tres paraules que portin accent a la Ò, tres més a la Ó, tres més a la È i finalment tres més a la É. Clica a sobre de la imatge per ampliar-la.


8.      Escriu sis paraules esdrúixoles que no s’accentuin.

9.   Pensa i anota quan s'accentuen les paraules agudes, planes i esdrúixoles en català i llavors en castellà. Anota'n les diferències i posa exemples.


10.      Fòrum: Què t’ha costat més d’aquesta fitxa? Has entès bé quan s’accentuen les paraules agudes, planes i esdrúixoles i quan no? Sabies que si domines aquesta fitxa evitaràs moltíssimes faltes? Digues la teva.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;