dilluns, 18 de novembre de 2013

Memoràndum de l'accent diacrític. Adreçat a tot l'alumnat.


L’ACCENT DIACRÍTIC
En termes generals, els mots monosíl·labs en català no s’accentuen, però hi ha una excepció, quan els podem confondre amb mots que s’escriuen igual i que tenen una pronúncia i significat diferent, llavors, aquestes paraules formen part del llistat de l’accent diacrític i convé conèixer-los perquè apareixen de manera molt sovintejada i són font de moltes faltes.

mots amb accent diacritic:
porten accent
NO porten accent
bé, béns (adverbi: riquesa)
be, bens (xai, la lletra b)
bóta, bótes (recipient)
bota, botes (calçat)
cóc, cócs (una mena de coca)
coc, cocs (verb coure)
cóm (menjadora d'animals)
com (conjunció i adverbi)
déu, déus (divinitat i derivats)
adéu, semidéu..
deu, deus (numeral: 10; font; verb deure)
dóna, dónes (verb donar)
dona, dones (persona del sexe femení)
és (verb ser o ésser)
es (pronom)
féu (pretèrit perfet del verb fer i els seus derivats) reféu, satisféu..
feu (present del verb fer i els seus derivats) refeu, satisfeu..
feu (domini feudal)
fóra (condicional simple del verb ésser)
fora (adverbi de lloc)
jóc, jócs (lloc on dorm l'aviram)
joc, jocs (de jugar)
(part del cos)
ma (possessiu: ma mare, mon pare)
més (quantitatiu)
mes (mes del any; conjunció; possessiu; verb metre)
mèu, mèus (miol del gat)
meu, meus (possessiu)
mòlt, mòlta, mòlts, mòltes (verb moldre)
molt, molta, molts, moltes (quantitatiu)
món (univers)
mon (possessiu: mon pare, ma mare)
móra, móres (fruit)
mora, mores (dona natural del Magrib)
nét, néta, néts, nétes (parentiu)
net, neta, nets, netes (adjectiu)
nós (plural majestàtic)
nos (pronom feble)
ós, óssa, óssos, ósses (animal)
os, ossa, ossos, osses (del esquelet)
pèl, pèls (vellositat i derivats)
repèl, contrapèl...
pel, pels (contracció: per+el, per+ells)
pórca, pórques (faixa de terra)
porca, porques (truja)
què (interrogatiu precedit de preposició)
que (relatiu àton; conjunció)
ròssa, ròsses (cosa o animal vell)
rosa, rosses (de cabells clars)
(verb saber)
se (pronom)
séc sécs (plec)
sec secs (adjectiu: eixut; verb: seure)
sèu, sèus (greix)
seu, seus (verb seure; possessiu; catedral; centre de poder)
sí sís (afirmació)
si (conjunció; reflexiu; nota musical)
sóc (verb ésser)
soc (soca; esclop)
sòl, sòls (superfìcie i derivats)
entresòl, subsòl...
sol, sols (astre; només; adjectiu; verb soler)
són (verb ésser)
son (fet o les ganes de dormir; possessiu)
(verb tenir)
te (infusió; nom de la lletra T; pronom feble)
tòt, tòts (broc gros)
tot, tots (la totalitat)
ús (acció d'usar)
us (pronom)
véns, vénen (verb venir)
vens, venen (verb vendre)
vés (verb anar)
ves (verb veure)
vós (tractament)
vos (pronom feble)


N.B. Alguns mots derivats d’altres d’aquesta llista també s’accentuen, així com els seus compostos. En veiem exemples:

adéu, besnét/a, rodamón, subsòl, entresòl…

(Graella extreta de: enxaneta.info)


!!EXERCICIS:

1.      Escull vuit mots de l’accent diacrític que et facin equivocar i realitza una oració amb cadascun d’ells.


2.      Escriu el significat de:

véns, déu, bota, óssa, te, us, se, és, deu, béns, ma, sol, pèl.


3.      Completa les següents oracions amb un mot de l’accent diacrític:


.La Júlia ______  (es / és) renta les mans abans de dinar.

.Els meus amics no ______  (són / son) gaire aplicats.

.A la plaça del meu poble hi ha una ______ (Déu / deu) molt gran.

.Demà ____ (ús / us) lliuraré el llibre per a què el torneu.

.No em va _______ (be / bé) que vinguis tant d’hora.

.Només ______ (sé / se) el que em va dir la Martina.

.Quan pugui aniré a veure si la pluja ha afectat l’_________ (entresol / entresòl).

.Avui he vist el meu ______ (net / net).

.Tinc el _______ (pèl / pel) del cabell tant llarg que aviat me’l tallaré.

._______ (Si / Sí) ho faré tan aviat com pugui.


4.      Proposa un exercici per treballar l’accent diacrític i adjunta’l aquí per tal que un/a altre/a company/a el resolgui.

5.      Fòrum: Per què ens equivoquem quan emprem paraules de l’accent diacrític? Per què t’equivoques tu en concret? Com pots corregir-ho? Quins són els mots de l’accent diacrític que més et fan errar? Raona la teva resposta.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;