dijous, 21 de novembre de 2013

Què hem de saber de la dièresi? Adreçat a tot l'alumnat.


LA DIÈRESI

.Què és la dièresi i per què l’hem d’escriure?

La dièresi és un signe representat per dos punts (¨) que de vegades s’escriuen sobre la i i la u. Aquests dos punts indiquen que aquella i o aquella u s’han de pronunciar, passa en els grups: GÜE, GÜI, QÜE, QÜI, emperò també poden assenyalar que la i o la un no formen diftong amb la vocal anterior o la que segueix.

Ex:

qües-ti-ó, pa-ï-sos, pe-üc, he-ro-ï-na…


.Quan escrivim dièresi?

1.      Escrivim dièresi sobre la u dels diftongs creixents: GÜE, GÜI, QÜE, QÜI quan la vocal es pronuncia.

Ex:

llengües, aqüeducte, pingüí, obliqüitat…

N.B. En els diftongs creixents (GUA, GUO, QUA, QUO) no s’ha de posar dièresi perquè la u ja sona.

Ex:

quota, quadern, aigua, llengua…


2.      Amb la dièresi marquem que la i o la u no formen diftong decreixent amb la vocal anterior. Llavors, posarem dièresi sobre la i o la u que apareix en segona posició. 

Ex:

veïna, raïm, conduïm, diürn, estudiïn…


.Si les normes d’accentuació ens diuen que sobre la vocal s’ha de posar un accent, llavors no hi pot haver sobre la mateixa vocal una dièresi.


Ex:

Lluís, país…


3.      La dièresi també l’emprarem per indicar que una i o una u tònica entre dues vocals no forma diftong ni amb la vocal anterior ni amb la vocal posterior.

Ex:

con-du-ï-a, a-gra-ï-es, re-du-ï-en, se-du-í-eu…

.Quan les normes d’accentuació ens diguin que sobre la i o la u hi ha d’haver un accent, tampoc posarem dièresi, ja que ens vol dir que no hi ha un diftong.

Ex:

con-du-í-em, a-gra-í-eu, con-du-í-es…


4.      EXCEPCIONS: mai escriurem dièresi en els casos següents:

.Les paraules acabades en –ISME, -ISTA:

Ex:

egoisme, alpinisme, egoista…


EXCEPCIONS:

proïsme i lluïsme.


.L’infinitiu, el gerundi, el futur i el condicional dels verbs que acaben en VOCAL + IR:

traduir, traduint, conduiré, conduiria, posseir, posseint, posseiria…


.En els compostos que tenen un prefix acabat en vocal, no compten els mots (reüll, reïra;  reïxa, reïx del verb reeixir).

Ex:

reincidir, contraindicació, reunir-se…


.Les terminacions llatines que finalitzen en –US i –UM:

Ex:

linòleum, cactus, Màrius, contínuum…


!!!El participi dels verbs acabats en VOCAL + IR si que portaria dièresi.

Ex:

conduït, traduïda, posseïts, posseïdes...

RECAPITULEM EN IMATGES:

.Què has de saber per escriure o no la dièresi?


Diftongs
u darrere q i g + vocal
au, eu, iu, ou, (uu),* ai, ei, (ii),* oi, ui,
qua, qüe, qui, quo, gua, güe, güi, guo, guai, qüeu
jaure, duus, xai, niu, noi, treu.
quadern, paraigüer, guaitem, obliqüeu.


La funció
de la dièresi és indicar
que es pronuncia la u davant de e i i quan és precedida de q i g.
llengüeta, aqüífer, terràqüia, seqüela, pingüí.
que una seqüència de vocals que formaria diftong no en forma.
saüc, estudiï, amoïnar, aïllada, diürètica, veïnatge.
que una i o una u que per la situació a la paraula serien consonants són vocals.
reduïa, maleïes, conduïa, agraïen.


(Quadres extrets de: uoc.edu)

(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, Barcelona).Per ampliar o reforçar la dièresi:

.Resum de les normes ortogràfiques:!!EXERCICIS:
1.      Realitza un mapa conceptual d’aquesta fitxa. Han d’aparèixer els casos quan s’escriu dièresi i les excepcions.

2.      Posa dièresi segons on calgui:

cloissa, clicar, paraigua, paraigues, àguila, questió, màquina, pinguins, unguent, peulla.

3.      Escriu dues paraules amb dièresi de cadascun dels grups i sense repetir cap mot de la fitxa.

GÜE, QÜI, QÜE, GÜI.

4.      Justifica si els següents mots porten o no dièresi basant-te amb la fitxa.

traduint, agraia, estudiin, país.

5.      Posa inventiva i crea un exercici per treballar la dièresi, però no el resolguis que ja ho farà un altre alumne.

6.      Escriu els diftongs creixents i els decreixents.

7.      Investiga una mica i mira en quins temps verbals i persones escrivim dièresi. Anota-les aquí. Aquest exercici val quatre positius.

8.      Fòrum: com portes l’escriptura de la dièresi? et costa? fas molts errors? Expressa la teva opinió.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;