dijous, 7 de novembre de 2013

Què hem de saber dels possessius? Adreçat a tot l'alumnat.


ELS DEMOSTRATIUS POSSESSIUS

Indiquen possessió, pertinença, propietat, especificació o relació. Com els utilitzarem? la persona gramatical que emprem marcarà el gènere i el nombre del possessiu que emprarem. A vosaltres que us agrada tant posseir... els hi podeu donar una miradeta.

Així doncs:

Ex:

La meva/teva/seva llibreta.

Les meves/teves/seves llibretes.


Possessius tònics singular plural
masculí
femení
masculí
femení
un posseïdor
meu
meva
meus
meves
teu
teva
teus
teves
seu
seva
seus
seves
més d’un
posseïdor
nostre
nostra
nostres
vostre
vostra
vostres
seu
seva
seus
seves
llur
llurs

No ens oblidem dels possessius àtons, alguns d’ells ben vius a la nostra llengua, d’altres més en desús:

.Els possessius àtons es refereixen a un sol posseïdor. Avui dia només s’usen davant dels noms de parentiu i en alguna frase feta: Mon pare, En ta vida

singular
plural
masculí
femení
masculí
femení
mon
ma
mos
mes
ton
ta
tos
tes
son
sa
sos
ses


Ho exemplifiquem:

    Mon (El meu). Ex: -Mon pare era una gran persona.

   

    Ma (La meva). Ex: -Ma mare sempre m’ajuda a fer els deures.


    Mos (Els meus). Ex: -Mos germans practiquen esport.


    Mes (Les meves). Ex: -Mes tietes em porten al cinema.    Ton (El teu). Ex: -Ton llibre l’hauries de compartir.


    Ta (La teva). Ex: -Ta casa té molts metres quadrats.


    Tos (Els teus). Ex: -Tos amics són divertits.


    Tes (Les teves). Ex: -Vindré amb tes cosines.    Son (El seu). Ex: -Son moto val molts diners.


    Sa (La seva). Ex: -Sa bicicleta és de marca bona.


    Sos (Els seus). Ex: -Sos estudiants són força aplicats.


    Ses (Les seves). Ex: -Marxaré al curset amb ses sabatilles.


.Cal tenir en compte que:

1.      En dialecte nord-occidental (província de Lleida), zones de Tarragona que s’acosten a Tortosa i en valencià trobem les variants de meu, teu, seu i es produeix un canvi de u per una ve baixa al femení singular i plural.


Ex:


el meu, el teu, el seu (català estàndard)

la meua, la teua, la seua (nord-occidental i valencià)


les meves, les teves, la seves (català estàndard)

la meues, les teues, les seues (nord-occidental i valencià)N.B. En alguns mitjans de comunicació de les zones dialectals del nord-occidental i del valencià , així com de Tarragona s’admeten les formes més col·loquials i pròpies d’aquests dialectes tant a nivell oral com escrit i en registre estàndard, les formades amb –u- anotades abans. Convé recordar que aquestes formes són incorrectes en català estàndard oral i escrit. També hi ha alguns escriptors com ara Pep Coll que vetllen per la pervivència d’aquestes formes i és cert, no s’han de perdre, formen part de la cultura de la nostra llengua.


2.      La forma llur equival a (el seu, d’ell), llurs (la seva, d’ella) i es recomana que s’utilitzi sense article.


Ex:

-El meu cotxe i llur motocicleta són bons mitjans de transport..Ara pots ampliar o reforçar continguts i exercicis dins dels següents enllaços:


(Graelles extretes de: xtec.cat)

(Adaptat de: SALC.upf.edu)

(Fotografia: Josep Maria Corretger. La meva/meua bicicleta)
   

!!EXERCICIS:

1.      Escriu una oració amb cadascun dels següents possessius:


meu, teva, seva, ton, tes, mos, llur, mes, ses, ta.


2.      Inventa un exercici per realitzar amb els possessius. Posa-hi originalitat, emperò no el resolguis, que ja ho farà un/a company/a teu/va.


3.      Redacta quatre oracions amb possessius d’un sol posseïdor i quatre més amb possessius de més d’un posseïdor.


4.      Fòrum: Empres els possessius àtons? Quins utilitzes més i quins menys? Recordes el significat de tos, tes, sos, ses, mos i mes? Justifica les teves respostes.


5.      Realitza un mapa conceptual d’aquesta fitxa. Recorda que un mapa conceptual és un esquema en el qual hi apareixen poques paraules, per tant, caldrà que resumeixis molt, i facis ús de ratlles, quadres, rodones o similars, ha de ser ben visual i servir-te per estudiar-ho a casa. Pots fer-lo amb un programa informàtic i adjuntar-lo aquí.


6.      Aporta quatre enllaços per treballar els possessius i comenta breument que hi podem trobar en cadascun. No serveixen els que apareixen a la fitxa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;