dimarts, 24 de setembre de 2013

El diccionari (2). Tipus de diccionaris. Parts d'un diccionari. Adreçat a tothom.


D’entre els diferents tipus de diccionaris podem trobar els següents:

1.      Diccionari general:


És el diccionari conegut com a diccionari de la llengua. Aquest diccionari endreça per ordre alfabètic els mots i llavors n’inclou la seva definició amb algun exemple. La seva finalitat és normativa, és a dir, facilitar la bona escriptura dels mots.

 Ex:

Llibreta1 1 f. [LC] [ECO] Conjunt de fulls de paper disposats com els d’un llibre, que serveix per a escriure-hi.
1 2 [ECO] llibreta d’anelles Llibreta proveïda de dues anelles o més per a subjectar els fulls.
1 3 [ECO] llibreta d’espiral Llibreta en què els fulls estan subjectats per un costat amb un filferro helicoïdal.
2 f. [IN] llibreta d’adreces Conjunt d’adreces electròniques que un usuari desa generalment en un programa de correu electrònic.

2.      Diccionari bilingüe o multilingüe:


Aquest diccionari tradueix els mots d’una llengua a una altra o més d’una. Són els típics diccionaris: català-castellà i castellà-català; català-anglès i anglès-català.

 Ex:llangardaix
1
substantiu masculí (rèptil) lagarto.
2
substantiu masculí (peix) dragón.
3.      Diccionari enciclopèdic:


Inclou les definicions de cada mot, però també inclou informació sobre altres disciplines, com per exemple, història, literatura, art, ciència, música, teatre, cinema...), també inclou informació sobre personatges, països, entre d’altres. Acostuma a acompanyar-se amb dibuixos, fotografies, esquemes, gràfics, mapes, o d’altres tipus d’il·lustracions.


Ex: 

Bruce Springsteen (Long Branch, Nova Jersey, 1949). Cantant de rock d’origen nord-americà que destaca per tenir un dels millors directes del món. És conegut per cançons com “Hungry heart”, “Born to run”, “Born in the USA” o l’oscaritzada “Streets of Philadelphia”.

4.      Diccionari de sinònims i d’antònims:


Aquest diccionari recull els mots que tenen un significat similar i llavors n’apleguen els sinònims i antònims a dins de cada entrada. El diccionari de sinònims i d’antònims és molt útil quan escrivim i no repetir mots.


Ex:


Sinònim de ‘explicar’: interpretar, comentar, glossar, explanar.

Antònim de ‘nit’: ‘dia’.

5.      Diccionari de barbarismes:

Cerquem un mot incorrecte i al costat trobem la seva escriptura  normativa en català.6.      Diccionaris electrònics:


Alguns d’aquests diccionaris podem trobar-los en llapis de memòria, CD-ROM, entre d’altres, però en termes generals els podem trobar a la mateixa xarxa. Tenen l’avantatge que ens resoldran els dubtes en qüestió de segons, evitant moure’s, desplaçar-se pocs metres i passar pàgines. Dins d’aquesta tipologia de diccionaris podem trobar:


-DIDAC. Diccionari de català:

-Gran diccionari de la llengua catalana:
-Diccionari de l’IEC:

-Diccionari de la llengua catalana multilingüe:

-Diccionari de verbs:

-Diccionari de sinònims:

-L’Optimot:

.PARTS D’UN UN ARTICLE DE DICCIONARI


Quan cerquem una paraula al diccionari, trobem tota la informació sobre aquella paraula, i s’anomena article. Dins de cada article podem trobar les parts següents:


1.      Entrada o encapçalament:


És el mot que cerquem. S’escriu en negreta i està endreçat per ordre alfabètic.


2.      Accepcions:


Són els diversos significats que té una paraula i s’inclouen dins de l’article. Acostumen a estar numerades en negreta. Les subaccepcions també es numeren en cursiva. Dins de les subaccepcions s’inclouen les frases fetes, les locucions, els refranys, entre d’altres.3.      L’etimologia:


Ens indica d’on prové la paraula i si es coneix, també aporta la datació més antiga de la paraula.
4.      Els exemples:


Van de la mà de les diverses accepcions d’un mots. Sempre els trobarem escrits en lletra cursiva.


5.      Informació morfològica:


Ens indica la seva categoria gramatical, gènere, nombre, tipus de verb. Aquesta informació ens ve donada mitjançant abreviatures. De vegades, s’aporta informació ortogràfica, de pronunciació o indicadors d’altres temàtiques.


 


(Material adaptat i ampliat per Josep Maria Corretger; de DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 1r d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Captures de pantalla: d'alguns diccionaris apareguts a la fitxa)


!!EXERCICIS:


1.      Esmenta en quin diccionari podem trobar els següents mots:


.Origen de la paraula cadira:


.Sinònim de ‘cotxe’:


.Informació sobre Jaume Cabré:


.Significat de la paraula ‘estotjar’:


.L’escriptura del mot ‘cadira’ en altres llengües:


.El mot ‘tocino’ escrit correctament en català:2.      Aporta dos diccionaris interessants que no hagin aparegut en aquesta fitxa i esmenta per què.


3.      Fòrum: quins són els diccionaris que empres més i per què? Ets més dels telemàtics o prefereixes els de paper? Raona la teva resposta.


4.    Escriu el nom de dos diccionaris que siguin etimològics en llengua catalana.


5.      En aquest exercici s’aporten tres fotografies. Escull-ne una i esmenta en quin tipus de diccionari les podem trobar i justifica el perquè. Clica a sobre de la imatge i podràs ampliar les fotografies.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;