dimarts, 17 de setembre de 2013

L'oració simple: concordança i modalitats. Adreçat a tot l'alumnat.

.Sabeu què és una oració?

És un conjunt de mots que formen un sentit complet. Frase també seria un sinònim d'oració. Segons això, tota oració estaria composta per un subjecte i un predicat. L'oració simple es caracteritza perquè només té un verb. Així doncs, serien oracions o frases:

Ex:

-Corre, marca i salta!

-Canta molt bé.

-La Joanna és molt afable amb tothom.

En canvi, no serien oracions les següents:

Ex:

-El quid de la qüestió.

-El canvi monetari.

-El llibre de matemàtiques.


Tota oració té dues parts diferenciades: per un costat té un sintagma nominal que realitza la funció de subjecte i que té com a nucli un nom i per l'altre, un sintagma verbal, que fa de predicat i té com a nucli un verb.

L'esquema és el següent:

SN (Subjecte---nucli el nom)

SV (Predicat---nucli el verb)

Ex:

-La casa de la muntanya és d'una bellesa entranyable.

casa: nucli del SN.

La casa de la muntanya: SN (subjecte)

és: nucli del SV.

és d'una bellesa entranyable: SV (predicat)
N.B. Clica a sobre de la imatge i veuràs millor el mapa conceptual, sinó fent un 'control +'.


Aspectes a tenir en compte:

1. El SN (subjecte) concorda en nombre (singular i plural) i persona (1a, 2a o 3a) amb el verb. Ho veiem amb l'oració anterior:

Ex:

-casa: 3a persona del singular.

-és: 3a persona del singular.

Podem identificar el subjecte d'una oració fent la prova de la CONCORDANÇA. Canviem el nombre del verb i llavors veurem que el nom que fa de subjecte també canviarà de nombre, quan això passa, fa la funció de SUBJECTE. Tant es pot fer de singular a plural com de plural a singular.

Ex:

-L'equip de futbol ha jugat molt bé.

L'equip de futbol: singular.

ha jugat: singular.

-Els equips de futbol han jugat molt bé.

Els equips de futbol: plural.

han jugat: plural.

2. El SN subjecte també pot estar representat com a un PRONOM PERSONAL FORT: jo, tu, ell/a, nosaltres, vosaltres, ells/es.

Ex:

-Jo no vull llegir més fantasia.

Jo: SN (Subjecte)

-Elles van marxar d'hora.

Elles: SN (Subjecte)


3. El subjecte el·líptic és un subjecte que no apareix dins de l'oració, sinó que està amagat, emperò podem trobar-lo! el marca la desinència verbal.

Ex:

-Es rasca la cara amb intensitat.

Ell o ella: subjecte el·líptic.

-Ballem un vals plegats?

Nosaltres: subjecte el·líptic.


.Una altra tipologia diferent d'oracions són les IMPERSONALS. S'anomenen així perquè no tenen subjecte, generalment apareixen amb verbs meteorològics, o d'altres com caldre i haver.

Ex:

-Plovia amb molta força.

(Oració impersonal = no té subjecte)

-Avui neva ben d'hora.

(Oració impersonal = no té subjecte)


.Pots ampliar o reforçar continguts dins dels links següents:
.Si ets de Batxillerat, el teu enllaç és aquest:
(Adaptat de: Martí, C. et alii, (2011). Llengua catalana i literatura, 1r ESO, Editorial Teide, Barcelona).
(Imatge extreta de: plenadeseny.wikispaces.com)
!!EXERCICIS:
1. Escriu cinc oracions que siguin impersonals i cinc més que tinguin un subjecte el·líptic.
2. Digues si són o no oracions els següents enunciats:
-La Marta és molt alta.
-Pedregarà amb força aquesta tarda.
-Dibuixa amb molta habilitat.
-Plourà possiblement demà.
-No penso venir tan d'hora.
-Dormiu d'una manera relaxada.
-Elles estudiaran a la biblioteca.
-L'ordinador se m'ha trencat.
3. Realitza un petit esquema d'aquesta fitxa. Recorda que és un esquema i no un resum.
4. Cerca per Internet dos powerpoints que et serveixin per estudiar l'oració simple.
5. Explica en una línia què és:
.Un subjecte el·líptic:
.Una oració impersonal:
.Un pronom personal fort:
.La prova de concordança:
6. Fòrum: Has entès aquesta fitxa? Què t'ha costat més i per què? T'atreviries a explicar-la a un company o companya de classe?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;