dissabte, 14 de setembre de 2013

La síl·laba. Adreçat a l'ESO.


Anomenem síl·laba al so o grup de sons que realitzem en donar un cop de veu a l'hora de pronunciar una paraula. Ens trobarem que cada síl·laba té una vocal i aquesta fa de nucli de la síl·laba, però aquesta vocal pot acompanyar-la d'una o més consonants.

Veiem exemples:

cot-xe (2 síl·labes), con-te-ni-dor (3 síl·labes), qui-lò-me-tres (4 síl·labes), a-ni-ma-la-da (5 síl·labes).

Les paraules que només tenen una síl·laba són les paraules monosíl·labes:

Ex:

sol, pa, gos, cos, gat...

Per l'altre costat, les paraules que tenen més d'una síl·laba són les paraules polisíl·labes:

Ex:

tau-la, co-si-na, tam-bo-rí, sar-da-na...

Els cops de veu que donem en pronunciar la paraula ens marcarà la separació per síl·labes del mot que tractem, emperò per tal de separar correctament les síl·labes d'una paraula caldrà tenir present els següents aspectes:

.La majoria dels dígrafs i dels grups consonàntics se separen en diferents síl·labes:

Ex:

es-pat-lla, pas-sa, car-ro, ca-lai-xe-ra...


.Hi ha quatre dígrafs que no se separen:

GU: gua-nyar, a-ne-guet.

QU: qües-ti-ó, qui-lo.

LL: cu-lle-rot, ca-lla.

NY: pi-nya, pi-nyo-ner.


.Els prefixos que formen mots derivatso elements compostos formen una síl·laba:

Ex:

sub-al-tern, nos-al-tres, trans-o-ce-à-nic, re-in-ven-tar...


.La ela geminada també se separa però amb un guionet i no un punt volat.

Ex:

no-vel-la, om-brel-la, a-qua-rel-la...


.Al principi o al final d'una línia mai pot haver-hi cap vocal sola i tampoc cap consonant amb un apòstrof:

Ex:

-L'avi de Mallorca havia vingut amb a-
vió.

(Incorrecta)


-L'avi de Mallorca havia vingut amb 
avió.

(Correcta)


!Per reforçar o amplicar continguts:

Mapa conceptual:Un powerpoint:


(Material adaptat de: Diversos (2011), Llengua catalana i literatura. 1ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: actividadeslengua.wordpress.com)


!!EXERCICIS:

1. Destria els mots següents segons el seu número de síl·labes en monosíl·labs, bisíl·labs, trisíl·labs, tetrasíl·labs, pentasíl·labs.

confirmació, dificultat, transparència, got, vas, truita, professora, vida, cafetó, bisturí.


2. Cerca dos mots de cadascuna de les següents síl·labes:

Monosíl·labs:

Bisíl·labs:

Trisíl·labs:

Tetrasíl·labs:

Pentasíl·labs:


3. Separa els següents mots amb síl·labes. Recorda que hauràs d'escriure un guionet.

pel·lícula, dimecres, avinguda, antropònim, ordinador, blog, permanent, ubicació, nyap, tremolor.


4. Uneix les paraules de la imatge de la fitxa i separa-les per síl·labes. Podreu formar sis mots.


5. Fòrum: Tens dificultats a l'hora de separar les síl·labes? On t'equivoques i per què? Què pots fer per a millorar-ho?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;