dijous, 1 de setembre de 2011

Les preposicions. Adreçat a tot l'alumnat.
Ja sabem que en català les preposicions tenen algunes diferències envers el castellà, i sinó fem una prova, qui no se sap de memòria les preposicions en castellà i en canvi en català només en sap pronunciar algunes. Anem a donar-los-hi una repassada. En aquestes quatre ratlles he utilitzat algunes preposicions sabríeu dir-me quines?Les preposicions són uns mots que no varien, que fan de nexe subordinant amb altres paraules, sobretot entre el complement verbal i el verb.

Les principals preposicions en llengua catalana són:

-Preposicions àtones (no tenen síl·laba tònica):


a, amb, de, en, per.

-Preposicions tòniques (tenen una síl·laba tònica):


cap, contra, des, durant, entre, envers, fins, llevat, malgrat, mitjançant, pro, segons, sense, sobre, sota, ultra, vers.

-Contraccions ("preposicions amagades"):al ( a + el), als (a + els), del (de + el), dels (de + els), pel (per + el), pels (per + els).

Usar les formes dels parèntesis és una falta ortogràfica, una mena de castellanisme.-Locucions prepositives (grups de mots que, junts, fan la funció d'una preposició i a més, tenen la preposició dins de la mateixa locució):a causa de, a excepció de, a força de, al costat de, amb vista a, en esguard de, en comptes de, a desgrat de, a favor de, a partir de, al llarg de, d'acord amb, en lloc de, en virtut de, a despit de, a fi de, a través de, al peu de, de por de, en contra de, per culpa de, no obstant.

-Locucions adverbials (grups de mots que contenen un advebi i una preposició):arran de, davant de, lluny de, fora de, abans de, després de, enfora de, enfront de, enmig de, entorn de, prop de, dalt de, damunt de, dessota de, dins de, dintre de.

.Algunes locucions prepositives:.A causa de: S'ha d'utilitzar per substituir l'expressió degut a, considerada un castellanisme.Ex: A causa del mal temps, no vàrem marxar de la torre.

.En comptes de / en lloc de: Indiquen substitució.Ex: Va venir la meva tieta en lloc del tiet.

.A l'abast de: Ha de ser utilitzada enlloc de la castellana a l'alcanç de, que no és correcta.Ex: Ho van tenir a l'abast tot i no aconseguir-ho.

.No obstant: Tot i ser una preposició, sempre ha d'anar acompanyada d'algun complement.Ex: No obstant això, segurament no vindrem..A excepció de: Té equivalència i pot ser intercanviada per: salvant (de), tret (de), excepte, llevat (de), fora de.Ex: A excepció de l'aprovat no acceptaré males notes..Arran de: S'ha d'utilitzar per indicar una circumstància de lloc o d'espai figurat. És incorrecte l'ús de la locució arrel de, atès que és un castellanisme.Ex: Arran d'aquell traveta, no va fer més faltes durant el partit.

!! EXERCICIS:-Redacta deu oracions utilitzant preposicions simples, compostes o locucions prepositives i adverbials d'aquesta fitxa.-Cerca per internet vuit oracions en què apareguin preposicions. Per tots els que feu aquest exercici, no val a repetir-les.

2 comentaris :

Ana Luján ha dit...

1.

1. Aquests deures són per demà.
2. Van anar a la platja en ple abril.
3. Portarem xocolates per a la teva neboda.
4. Durant molt de temps vaig esperar un treball.
5. Aquestes jaquetas són dels nois de darrera.
6. No vam anar a la platja a causa de la pluja.
7. En comptes d’anar al cinema vam anar a un bar.
8. Es va anar lluny de la ciutat per desconectar.
9. Es va posar a plorar en lloc de riure.
10. No obstant haver aprovat, segurament suspendré.

2.

1. Laura es va anar fins a l'altra punta.
2. Tenim molt d’interés a complir les nostres obligacions.
3. Ho fem amb l’esperança que aquests nois recapacitin.
4. Tenia interès que poguessim veure les fotos.
5. A mitjans del curs e va anar de la ciutat.
6. Quan van arribar, van trucar.
7. La ferida va empitjorar aran de l’accident.
8. Dessota de la taula hi havia un estoig.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Ana,

Correccions:

jaquetes, va marxar ('es va anar' és un castellanisme'), interès.

La resta bé, dos positius i gràcies per participar!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;