divendres, 9 de setembre de 2011

La preposició EN i AMB. Funcions. Adreçat a tot l'alumnat.

Anem a veure les funcions en les quals poden aparèixer aquestes preposicions:
EN

Pot exercir tres funcions:

-C. Preposicional:

Ex: -Tot consisteix en fer les activitats.
-CC Temps :

Ex : -T’ho lliuraré en un mes.

-CC Lloc:

Ex: -Vaig anar amb cotxe en aquell camí.

AMB

Pot exercir les següents funcions:
-C. Preposicional :

Ex: -Marxo amb tu.

-CC Manera:

Ex: -M’esforço amb moltes ganes.

-CC Instrument :

Ex: -Pots redactar-ho amb bolígrafo.
Recomanacions:


-Cal no confondre EN i AMB a causa de la similitud fonètica de tots dos mots.

Ex: -Pensa en la Joanna. Pensa amb consciència.


-La marca de temps en el qual o durant s’acompleix l’acció s’introdueix amb la preposició EN:


Ex: -T’ho lliuraré en pocs dies.
-Per indicar els anys, podem utilitzar EN o l’article EL o el grup de L’ANY:

Ex: -L’ANY / EN / EL 2009 vaig aprovar les oposicions.

-En Jordi va néixer EN / EL / L’ANY 1992.!! EXERCICIS:

-Redacta deu oracions on apareguin les diferents funcions de les preposicions EN i AMB.

-Cerca verbs que estiguin regits per aquestes dues preposicions i digues quina serà la funció que exerciran els complements que les acompanyin.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;