divendres, 2 de setembre de 2011

La preposició A. Adreçat a tot l'alumnat.Pot realitzar sis funcions diferents:
1. CD: -Escolta'm a mi si no et fa res.
2. CI: -Dóna això a la mare o s'enfadarà.
3. C Preposicional o de Règim Verbal: -Es dedicava molt a fer els deures.
4. CC Lloc: -Vaig anar al meu barri el cap de setmana.
5. CC Temps: -He de venir a la nit per ser-hi a temps.
6. CC Manera: -Ahir vaig menjar un plat de caragols a la gormanta.

!! Normalment, el CD va unit al verb sense preposició:
Ex:
-He conegut els teus amics.
-Van pegar el regidor de cultura.

Però, hi ha una sèrie d'excepcions, és a dir, podem trobar un CD introduït amb la preposició A:
1. Pronoms personals forts:
Ex: -Mira'ns a nosaltres.
2. Pronoms TOTHOM, TOTS:
Ex: -Trobareu a tothom a fora del teatre.

3. En cas d'ambigüitats o confusió:
Ex: -He vist en Martí, al qual acompanyava la Georgina.

4. En oracions del tipus:Ex: -L'escolta com al seu pare.
En català introduïm amb la preposició A les designacions de lloc, tant si indiquen direcció de moviment com repòs:
Ex:


-Aneu a casa
-Veniu a l'escola.
-Són a la cuina.
-Estudiava a Mallorca.

Però davant de DETERMINANTS COMENÇATS PER VOCAL (un, una, aquest, aquesta, aquell, aquella, algun, alguna...), CANVIEM A per EN:
Ex:


-Llença-ho en algun racó.


-L'hem trobat en una casa de modes.
I succeeix exactament el mateix en alguns complements que no són designacions de lloc, sinó en un sentit figurat, usem EN davant de l'article definit:
Ex:


-Consulteu-ho en el llibre de la matèria.
-Ho poden veure en els casos següents.
-Té molta influència en els medis intel·lectuals.

També cal que tinguem en compte les expressions circumstancials de temps:


al matí, a la tarda, al vespre, a la nit...
Ex:


-Menjarem a mitja tarda.
-A la nit anirem al concert.

!! EXERCICIS:


-Redacta tres oracions de cada tipologia on la preposició A faci la funció de CD, CI, Cprep, CC lloc, CC temps i CC manera.


-Escriu vuit oracions on el CD vagi acompanyat de la preposició A.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;