dimarts, 29 de desembre de 2009

Ortografia de la R (erra) en mots compostos. Adreçada a tot l'alumnat.. guarda-roba o guardaroba?

Els compostos en què el segon element comença amb r- i el primer acaba amb vocal s'escriuen separats amb un guionet, per facilitar-ne la lectura (i evitar la pronunciació d'una r simple en comptes d'una r vibrant):

barba-roig, bleda-rave, guarda-roba, busca-raons, Vila-rodona, etc.

Val a dir, però, que hi ha certs noms compostos que ja estan lexicalitzats i es consideren com un de sol per la tradició històrica que tenen. És el cas, per exemple, del mot aiguarràs, que ha estat adaptat gràficament del llatí aqua rasis (en canvi, s'escriuen amb guionet aigua-ros i aigua-sal).

!!EXERCICIS:
-Subratlla la forma correcta de les següents parelles:

barbaroig / baba-roig, guarda-roba / guardaroba, buscaraons / busca-raons,

aigua-rràs / aiguarràs, aiguasal / aigua-sal, aigua-ros / aiguaros.
-Escriu cinc oracions on apareguin paraules d'aquesta fitxa.

-Després pots ajudar al conill a trobar la seva pastanaga a través de la R.2 comentaris :

jingjing ha dit...

!!!EXERCICIS:-Subratlla la forma correcta de les següents parelles:


* barbaroig / barba-roig
=(barba-roig)

* guarda-roba / guardaroba
=(guarda-roba)

* buscaraons / busca-raons
=(busca-raons)

* aigua-rràs / aiguarràs
=(aiguarràs)

* aiguasal / aigua-sal
=(aigua-sal)

* aigua-ros / aiguaros
=(aigua-ros)-Escriu unes oracions on apareguin paraules d'aquesta fitxa.


* M'han donat un llibre sobre la història del capità barba-roja.

* Posen els abrics al guarda-roba.

* El busca-raons és una bona manera i una cosa molt important per resoldre el problema.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Jingjing!
tot bé, menys l'oració amb busca-raons. Ser un busca-raons és ser una persona que cerca conflictes.

La resta bé, pots seguir participant.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;