dilluns, 28 de desembre de 2009

Ortografia de la N (ena). Adreçada a tot l'alumnat.

.S'escriu n en els casos següents:

- Davant v:

canvi, (CAMBIO, en castellà), convenient, enveja, invent, convuls, envair, etc.;


- En alguns casos, davant b, p, m: la lletra n es manté en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra:

benmereixent, benparlat, benpensant; enmig, entornpeu, granment, tanmateix, etc.
I també es manté en algun topònim estranger, com:

Canberra i Istanbul;

- Davant f, en els mots que comencen per con-:

confessar, confit, Conflent, confabular, confecció, conferència, etc.;

en-: enfeinat, enfortir, enfadar, enfarinar, enfilar, enfonsar, etc.

(però s'escriu m a èmfasi, emfisema, emfiteusi i emfraxi);

in-: infermer, infidel, inflar, informació, infusió (també ínfer, ínfim, ínfula); infrahumà, infraroig.

- I en altres mots de la llengua general com ara:

bronze, cendra, conreu, diumenge, enlaire, fons, franqueig, manlleu, menjar, panxa, punta, sencer, tango, tanka, trencall, anfós, gonfanó, fanfara; panfigo, semprenflor; Manfred.

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions que continguin tres paraules d'aquesta fitxa.

-Omple els buits de les següents paraules amb m o n segons on calgui:

i_fermer, e_laire, pa_xa, e_feinat, e_ _irallar, e_farinar, ca_vi, _a_lleu, diu_e_ge, ce_dra, ta_go, e_fiteusi, co_fessar, i_frahu_à, i_porta_t, fa_fara, co_reu, è_fasi, co_ferè_cia, fra_queig.
2 comentaris :

jingjing ha dit...

!!EXERCICI:-Escriu cinc oracions que continguin paraules d'aquesta fitxa.

* Pel canvi de l'edat, hem tingut diferents pensaments.

* Envio menssatges als meus amics.

* L'Anna és una persona benparlada.

* El meu pare sap com es confecciona una camisa.

* Et falta informació per posar al programa.-Omple els buits de les següents paraules amb m o n segons on calgui:

i_fermer = infermer
e_laire = enlaire
pa_xa = panxa
e_feinat = enfeinat
e_ _iallar = enriallar
e_farinar = enfarinar
ca_vi = canvi
_a_lleu = manlleu
diu_e_ge = diumenge
ce_dra = cendra
ta_go = tango
e_fiteusi = emfiteusi
co_fessar = confessar
i_frahu_à = infrahumà
i_porta_t = important
fa_fara = fanfara
co_reu = correu
è_fasi = èmfasi
co_ferè_cia = conferència
fra_queig = franqueig

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Jingjin!

Amb retard però bona feina!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;