dilluns, 28 de desembre de 2009

Ortografia de la G (ge) i la J (jota). Adreçada a tot l'alumnat.El so de g de gerani o de j de joc presenta les grafies g o j segons la vocal que aparegui al darrere:

.S'escriu g davant de e, i, generalment:

gel, gerra, gener, gerani, garatge, metge, platges, ginesta, girafa, bugia, règim, etc.

.S'escriu j:

- Davant a, o, u:

rajar, platja, jardí, joc, jutge, esbarjo, Jacob, rajolí, jove, ajut, etc.

- Davant e precedint el grup de lletres -ecc- o -ect-:

injecció, objecció, projecció, conjectura, trajecte, subjecte, etc.

- Davant e o i en alguns mots com:

Fiji, jeep, jejú, jerarca, Jeremies, jeroglífic, Jeroni, jersei, Jerusalem, Jesús; Jericó, jet, jeure, jiddisch, jujitsu, Jehovà, etc.

!!EXERCICI:
-Escriu cinc oracions en les quals apareguin tres paraules en cadascuna d'aquesta fitxa ortogràfica.

-Posa la grafia que correspongui als buits següents:

in_ecció, _ardí, plat_a, _eroglífic, _esús, _erani, _aratge, _inesta, _irafa, _erusalem, _et, Bu_ia, sub_ecte, ra_ar, tra_ecte, _utge, _oc, esbar_o, met_e, rè_im, _ersei, _iddisch, _eep, ob_ecció.

4 comentaris :

Pascual ha dit...

injecció, jardí, platja, jeroglífic, Jesús, gerani, garatge, ginesta, girafa, Jerusalem, jet, Bugia, subjecte, rajar, trajecte, jutge, joc, esbarjo, metge, règim, jersei, jiddisch, jeep, objecció.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Pascual!

Bona feina, 'bugia' en minúscula que no és nom propi. M'anoto el teu treball.

Gràcies per participar i pots seguir fent-ho.

JM.

ariadna cristofol peña ha dit...

ORACIONS :

JARDI: La meva mare tenia un jardi quan era petita al pati de la seva casa, aquest jardi li agradava molt.

TRAJECTE : En Marc va estar tot el trajecte queixant-se del mal de queixal.

JOC : M'agraden molt els jocs de taula, són divertidissíms!

JOVE : Sóc molt jove per començar a treballar, així que, continuaré els meus estudis.

GIRAFA : La laia només vol anar al zoològic per veure les girafes.injecció, jardí, platja,jeroglífic, Jesús, gerani, garatge, ginesta, girafa, Jerusalem jet, Bugia, subjecte, rajar, trajecte, jutge, joc, esbarjo, metge, règim, jersei, jiddisch, jeep, objecció.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Ariadna,

Correccions:

jardí, divertidíssims, Laia, bugia.

La resta tot bé.

Tens dos positius i gràcies per revisar l'arxiu del blog!!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;