dilluns, 28 de desembre de 2009

Ortografia de la NN. Adreçada a PPAS i Batxillerat.


El grup nn es presenta en els casos següents:

- Després de síl·laba tònica:

Anna, Marianna, Susanna, Fanni, Ravenna; bienni, trienni, decenni, mil·lenni; perenne, cànnabis, etc.;


- Mots compostos amb els prefixos con-, en-, in- seguits de mot amb n inicial:

connat, connatural, connotar, connovici, connubi, connumerar; ennegrir, ennuvolar-se; innat, innecessari, innoble, etc.;


- En els mots de creació expressiva:

nannar (en llenguatge infantil, 'passejar');


- Altres mots:

annex (i derivats: annexar, annexió...), connectar (i derivats: connector, connexió...), innocent (i derivats: innocència, innocentada...), sunnita, tarannà, etc.

Cal dir que el grup nn dels mots que hem esmentat s'ha de pronunciar allargant la n, per distingir-lo dels que en porten només una i per desfer l'ambigüitat en alguns casos.

Exemple: connat designa 'unit a un altre des de la naixença', mentre que conat significa 'començament d'una acció a realitzar, la qual no arriba a consumar-se'.


!!EXERCICI:
-Escriu set oracions amb paraules d'aquesta fitxa.
-Cerqueu al diccionari les paraules que desconegueu.

6 comentaris :

danny_diablo_negro ha dit...

Oracions

-L’ Anna m’ ha fet veure l’ ennegriment del meu cor.
-Li va ser requisat més d’ un quil•logram de cànnabis.
-Al Bienni d’Esquerres, la República va tenir molts problemes per resoldre
-La Marianna m’ ha fet connotar el seu malestar amb mi.
-La fulla perenne dels pins fins i tot resisteix el fred de l’ hivern.
-El cel s’ esta ennuvolant, segur que plourá aviat.
-Per a ell, tocar la guitarra és un innatisme, la toca de meravella.

Diccionari per a les paraules dificultoses.

-Connat: És un adjectiu que expressa unió entre dues persones desde el seu naixement

-Connovici: Substantiu el qual es refereix al company o companya d’ una relació amorosa.

-Connatural: És un adjectiu que expressa interiormente el coneixement i la conducta de l’ èsser vivent.

-Connumerar: Es diu quan es fa un recompte.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Dani!
molt bé, bon treball.
Correccions: `
està, plourà i cannabis s'escriuen així.
Gràcies per participar al blog, pots seguir fent-ho de cara al proper trimestre.
M'anoto que has fet deures extra.
JM.

Eva Marin Garcia ha dit...

-Escriu set oracions amb paraules d'aquesta fitxa.
Vaig fer un treball de recerca molt llarg, per aquesta raó hi vaig afegir un annex.
La connexió telefònica del meu carrer és molt dolenta.
La innocent nena del vestit blau va caure en un vasal.
Aquell fum fosc ho va ennegrir tot.
La planta del cànnabis és molt apreciada per algunes cultures.
L’Anna té una facilitat per les matemàtiques innata.
El comportament d’en Josep va ser innoble.

-Cerqueu al diccionari les paraules que desconegueu.
Connat: Unit a un altre des de la naixença.
Connovici: Company de noviciat.
Connubi: Matrimoni legal.

Eva Marin Garcia ha dit...

Sóc la Glòria Gallén:


-Exercici amb paraules que continguin “NN”:

.L’Anna és una de les meves millors amigues, sempre puc comptar amb ella quan ho necessito.

.Penso que fer certs tipus de comentaris és innecessari, crec que és una persona molt grollera.

.El talent d’aquell noi per la música és innat!

.Avui el dia s’ha aixecat amb Sol i una mica de núvols però a mig matí el cel s’ha començat a ennuvolar.

.La samarreta que em vaig comprar l’altre dia se m’ha començat a ennegrir per culpa del detergent.

.Van detenir a un grup de gent que intentaven passar 50 kilograms de cànnabis per la frontera.

.La Fanni és molt bona noia, sempre intenta ajudar als companys de classe.


-Paraules al diccionari:

.Connubi: 1 m. [DR] Matrimoni legal.
2 m. [AN] Sistema d’intercanvi matrimonial establert entre dos o més grups.

.Connovici: m. i f. [RE] Company de noviciat.

.Sunnita: 1 adj. [LC] [AN] Relatiu o pertanyent a la sunna o als sunnites.
2 m. i f. [AN] [ISL] Persona que professa la sunna i forma part de la comunitat més gran de musulmans.

. Tarannà: m. [LC] Manera de procedir.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Eva,

exercicis correctes.

JM.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Glòria,

exercicis correctes.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;