divendres, 11 de desembre de 2009

Ortografia de la C i la QU. Adreçada a tot l'alumnat.


El so inicial de Cap o Quilo es representa amb C o QU segons la vocal que aparegui al darrere:

.S'escriu C davant A/O/U:

casa, coure, acústica, evacuar...

Excepte quan la U forma un diftong creixent amb la vocal següent, llavors escrivim Q:

qüestió, quantitat, adequar, aqüífer, aqüicultura, aqüeducte...

.S'escriu QU davant E/I:

queixal, quilo, quinta, aquell...

!!EXERCICI:

-Escriu C o QU segons on calgui:

_üestió, _uota, _ota, a_uella, ade_uar, eva_uar, a_üeducte, _uilòmetre, _omptar, _oeficient.

Després pots realitzar una oració amb cada una de les paraules. Utilitza el diccionari si desconeixes el seu significat.

2 comentaris :

Albert Toà ha dit...Albert Toà 2n Batx E, Llengua Cat.

-Escriu C o QU segons on calgui:

·Qüestió, quota, cota, aquella, adequar, evacuar, aqüeducte, quilòmetre, comptar, coeficient.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Albert,

exercici correcte.

Ara pots proposar un exercici sense resoldre'l amb C i QU.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;