dimecres, 18 de febrer de 2015

"Des de que" o "des que". Caiguda de preposició. Adreçat a tothom.

Davant de la conjunció "que" cauen les preposicions "a", "de", "en", "amb".  Això fa que oracions del tipus que ve a continuació siguin incorrectes:

Ex:

-Fes els deures abans de que t'ho digui. (incorrecta)

-Fes els deures abans que t'ho digui. (correcta)


-Tenia esperança en què aprovaria l'examen. (incorrecta)

-Tenia esperança que aprovaria l'examen. (correcta)


-Va amenaçar amb què no realitzaria aquella tasca. (incorrecta)

-Va amenaçar que no realitzaria aquella tasca. (correcta)


-Ella havia pensat a què no arribaria a temps. (incorrecta)

-Ella havia pensat que no arribaria a temps. (correcta)


-Al telenotícies van comentar de què hi podien haver inundacions. (incorrecta)

-Al telenotícies van comentar que hi podien haver inundacions. (correcta)


-Des de que han guanyat la lliga va amb prepotència pels camps. (incorrecta)

-Des que han guanyat la lliga va amb prepotència pels camps. (correcta)

Moltes vegades podem refer l'oració per tal d'evitar aquesta estructura incorrecta i evitar per exemple errors com "degut a", estructura calcada del castellà i resoldre-la amb "a causa de" o per una altra opció. D'aquesta manera, en alguns casos evitarem ambigüitats. mals usos dels gerundis i similars.

Ex:

-Degut a què no va guanyar el premi no va assistir a l'acte de lliurament. (incorrecta)

-A causa de no guanyar el premi no va assistir a l'acte de lliurament. (correcta)


.Pots ampliar continguts dins de:

http://www.xtec.cat/~mbosch31/connectors/con_prep.html(Material consultat: esAdir.cat)

(Quadre de l'artista Joan Miró)
!!EXERCICIS:

1. Resumeix la idea principal que conté aquesta fitxa per tal de resoldre el tema de canvi i caiguda de preposició.

2. Redacta vuit oracions en les quals aparegui un que i no hi hagi cap estructura incorrecta.

3. Fòrum: alguna vegada has realitzat alguna falta ortogràfica del tipus "des de que" o similars aparegudes en aquesta fitxa? Penses que les comets per interferència amb altres llengües? T'ha ajudat la present fitxa a resoldre la falta de caiguda de preposició?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;