dilluns, 9 de febrer de 2015

Coherència i estructura. Adreçat a tothom

A l’hora de redactar un text hem d’estructurar les idees de manera organitzada. Cal que estiguin exposades de manera clara i concisa. Per tant, haurem d’evitar sobrecarregar el text d’idees insignificants.

Tot això ens ajudarà a aconseguir-ho un text amb un títol, i una estructura amb paràgrafs, que pot variar segons el text que escrivim, emperò que hi haurà de ser. Així doncs, no escriurem de la mateixa manera en un fòrum que una carta formal en paper.

Estarem parlant de coherència quan la informació que hem redactat al text és la fonamental per a la seva entesa, sense repeticions ni contradiccions..El paràgraf

És un fragment d’oracions, a partir de dues, cohesionades i que giren a l’entorn d’una mateixa idea. Si el text parla d’idees diferents, aleshores cal separar-les mitjançant un punt i a part i escriure-les en un altre paràgraf. Dins de cada paràgraf hi ha una idea principal i unes altres de secundàries que giren a l’entorn d’aquesta, que la complementen i matisen.

La llargària de cada paràgraf dependrà del tipus de text que escrivim i de la idea principal que voldrem transmetre. Cada paràgraf ha de tenir com a mínim un punt i seguit, molt recomanable, perquè si les oracions són curtes el missatge arribarà més fàcilment que si són llargues. Convé recordar que un paràgraf sempre començarà amb lletra majúscula i finalitzarà amb un punt i a part per començar a redactar el proper paràgraf amb una idea diferent.

Ens ajudarà a veure si hem distribuït correctament un text per paràgrafs col·locar un títol a cada fragment. Llavors, si els títols tenen una lògica haurem realitzat una bona fragmentació per paràgrafs, sinó caldrà refer alguna part del text.

A l’hora de començar a escriure un paràgraf podem sagnar la primera paraula una mica més endins que l’habitual, per destacar el principi de línia, emperò és una cosa opcional, ara bé, dóna una mica més de formalitat a l’escriptura. En canvi, molts acostumen a escriure un text amb paràgrafs sense sagnar.


Ex:
       Com en el cas dels adults, hi ha nens que necessiten més hores de son i d’altres menys. Dit això, presentem les següents línies a tall d’orientació.

(Paràgraf sagnat)

(Eduard Estivill i Sylvia de Béjar, Nen, a dormir, 1997).Quin tipus d’estructura hem d’emprar en un text?

Tot text que redactem ha de tenir d’entrada els següents elements:


1.      Un títol original

El títol que ningú posaria, atès que, els redactors quan han llegit molts escrits ja els cansa veure la poca originalitat que hi ha als títols.
El títol que mai hem de posar és el següent: REDACCIÓ.
També cal tenir en compte que el títol mai se subratlla ni acaba en un punt. Només escriurem amb majúscula la primera paraula del títol i no totes. Finalment, un títol no hauria d’ocupar més d’una línia, l’hauríem de reduir si és el cas.


2.      Introducció:
Presentem el tema del qual parlarem, és a dir, introduirem, i no podem opinar dins de la introducció. La introducció tampoc pot ser més llarga que els paràgrafs d’idees, no seria coherent.


3.      Desenvolupament o nus:

Pot tenir un paràgraf, però és recomanable que com a mínim n’hi hagi dos o fins i tot tres. Els paràgrafs han d’estar ben separats, és a dir, l’estructura s’ha de veure de ben lluny, ha de ser visual.


4.      La conclusió:

Hem de cloure el text i no hem de recordar tot allò que hem dit anteriorment, però sí que podem fer èmfasi en alguna idea destacada. També es pot obrir algun tema que permeti fer reflexionar.
El text el podem finalitzar escrivint el nostre nom i cognoms, ja que equival a un article periodístic, emperò mai signatura.!Alguns aspectes que milloraran la cohesió del text:

.Sinònims: emprar sinònims per tal de no repetir paraules més d’una vegada.

.Connectors: utilitzant cinc o sis com a màxim. T’ajudaran a connectar les oracions i el text no es veurà “emborratxat” de partícules.


!Presentació:

No t’oblidis de realitzar un esborrany abans de redactar el text, de fer molt bona presentació i de deixar marges a la part superior, inferior, dreta i esquerra del text, així com també per alinear el text per la dreta.


Exemple d’estructura textual:

(Imatge extreta de: es.slideshare.net)

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)

(Ampliació: Josep Maria Corretger)!!EXERCICIS:
1.      A nivell visual que hi ha incorrecte al text anterior? Com hauria de ser?

2.      Quina és l’estructura textual més correcta i per què?

3.      Esmenta dues coses que milloraran el redactat d’un text.

4.      Posa en pràctica tot el que has après i redacta un text amb un títol, una estructura i amb bona presentació. De noranta a cent vint paraules.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;