dimecres, 5 de febrer de 2014

Revisem els determinants (7). Els numerals (2). Adreçat a tot l'alumnat.


.Els ordinals:

Tal i com el seu nom indica marquen ordre, posició.

Ex:

Primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè...

Alguns d’ells es formen afegint la terminació –è / -ena al lexema del cardinal:

Ex:

Cinquè / cinquena; sisè / sisena; setè / setena; vuitè /vuitena; novè / novena; desè / desena...


.Els partitius:

Indiquen la fracció o part dins d’un tot.

Ex:

Mig, terç, quart, cinquè.

La resta es formen unint la forma de l’ordinal en masculí o femení plural + el mot PARTS:

Ex:

Dos sisens, tres setenes parts, dos vuitens...


.Els múltiples:

Marquen les vegades que es multiplica un quantitat determinada.

Ex:

Doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple, sèptuble, òctuple, nònuple...


Una altra possibilitat que tenim és CARDINAL + VEGADES MÉS:

Ex:

Dues vegades més, tres vegades més, cinc vegades més, vuit vegades més, nou vegades més...

Per un altre costat, també podem trobar els DETERMINANTS INTERROGATIUS:

S’empren per preguntar sobre algú o alguna cosa. Quan s’acompanyen d’un nom tenen la funció de determinants:

Ex:

-Quin cotxe t’agradaria comprar?

I de pronoms si els substitueixen:

Ex:

-Quin desitjaries?


Els determinants interrogatius tenen flexió de gènere i nombre:

Quin, quina, quins, quines.


.Per a ampliar o reforçar continguts sobre els numerals podeu consultar:(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Imatge estreta de: racoblaugrana.com)


!!EXERCICIS:

1.      Amplia la present fitxa cercant per Internet més exemples de numerals ordinals i partitius.


2.      Escriu amb lletres les xifres següents:


22a:                                                                      69 vegades:


1/3:                                                                       101a posició:


3.      Anota tres ordinals, tres partitius, tres múltiples i tres determinants interrogatius.


4.      Fòrum: escrius bé els numerals? Com t’han sortit els exercicis amb els ordinals, partitius i múltiples? Raona la teva resposta. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;