dimarts, 4 de febrer de 2014

Revisem els determinants (6). Els numerals (1). Adreçat a tot l'alumnat.


Els numerals indiquen una quantitat exacta (cardinals), un ordre (ordinals), una fracció (partitius) i

multiplicació (múltiples).
CARDINALS
ZERO                       DEU                   VINT                        TRENTA                   QUARANTA           CINC-CENTS
UN, UNA                ONZE                 VINT-I-UN               TRENTA-UN            CINQUANTA          SIS-CENTS
DOS, DUES             DOTZE               VINT-I-DOS             TRENTA-DOS          SEIXANTA              SET-CENTS
TRES                        TRETZE              VINT-I-TRES            TRENTA-TRES         SETANTA               VUIT-CENTS
QUATRE                  CATORZE          VINT-I-QUATRE     TRENTA-QUATRE   VUITANTA             NOU-CENTS
CINC                         QUINZE            VINT-I-CINC            TRENTA-CINC          NORANTA             MIL
SIS                             SETZE               VINT-I-SIS               TRENTA-SIS              CENT                      MILIÓ
SET                            DISSET             VINT-I-SET              TRENTA-SET              DOS-CENTS          BILIÓ
VUIT                          DIVUIT             VINT-I-VUIT           TRENTA-VUIT            TRES-CENTS         TRILIÓ
NOU                          DINOU             VINT-I-NOU            TRENTA-NOU           QUATRE-CENTS


.COM ESCRIVIM ELS NUMERALS CARDINALS?

Se segueix la regla D-U-C, que vol dir, DESENES-UNITATS-CENTENES  i quan el cardinal que escrivim es troba entre D-U (Desena i Unitat posem guió: trenta-tres) i U-C (Unitat i Centena posem guió: dos-cents).

Recordar que:

.Les unitats són: un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou.

.Les desenes són: deu, vint, trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta.

.Les centenes són: cent, centes.

.Entre el número 21 i el 29 posem una –i- (entre guionets):

Ex:

Vint-i-un, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-quatre, vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set, vint-i-vuit, vint-i-nou.(Quadre realitzat per: Josep Maria Corretger)

(Adaptat de: : DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)


!!EXERCICIS:

1.      Escriu els següents números amb lletres:


1000:                                                                          325:


676:                                                                            0:


89:                                                                              680:

2.      Cerca tres pàgines web on hi hagin exercicis per treballar els numerals i anota-les aquí.
3.      Fòrum: què és el que més t’ha costat d’aquesta fitxa i per què? Com t’han sortit els exercicis amb els numerals? On t’has equivocat o què t’ha sortit millor?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;