dimarts, 18 de febrer de 2014

Paraules amb O i paraules amb U. Adreçat a tot l'alumnat.

Aquí teniu un llistat de les paraules més corrents que s'escriuen amb O i també amb U. Convé tenir-les en compte perquè sovintegen en els escrits o en l'oralitat, d'aquesta manera les escriurem bé.
PARAULES QUE S’ESCRIUEN AMB O
Atordir, embotit, pèndol, sofrir, avorrir-se, escrúpol, ploma, sorgir, botifarra, fonament, podrir, sospir, capítol, Hongria, polir, tamboret, cartolina, Joan, rètol, títol, cobrir, joglar, rigorós, tomba, complir, joventut, robí, tonyina, cònsol, monyó, Romania, torró, croada, nínxol, rossinyol, triomf.

PARAULES QUE S’ESCRIUEN AMB U
Brúixola, bufetada, butlletí, butxaca, escullera, esdrúixol, focus, muntanya, muntar, subornar, sufocar, supèrbia, suportar, ritu, tramuntana, turmell, turment, vidu.
(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 2n d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: deperu.com i landart.com.br)
!!EXERCICIS:
1. Escull quatre paraules que s'escriuen en U i quatre més en O de la fitxa i redacta una oració amb cadascuna d'elles.
2. Fòrum: quines són les paraules en U i en O d'aquesta fitxa que escrius malament assíduament i per què?
3. Crea un exercici per treballar la U i la O. Enganxa'l aquí i no el resolguis que ja ho farà algú altri.
4. Posa O o bé U segons on calgui:
av__rrir, s__p__rtar, foc__, s__frir, b__tifarra, p__drir, rit__, b__fetada, c__brir, cart__lina, tri__mf, r__ssiny__l, t__rment, t__rró, c__mplir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;