dilluns, 24 de febrer de 2014

Els mots compostos. Adreçat a tot l'alumnat.


Els mots compostos estan formats per composició d’un o més mots per formar una altra paraula amb un significat nou.

Ex:

Guarda-roba

És un substantiu format pel verb ‘guarda’ i el substantiu ‘roba’.

Escurabutxaques

És un substantiu format pel verb ‘escura’ i el substantiu ‘butxaques’.

.Podem trobar diverses maneres de formar mots compostos. Destaquen les següents:

1.      Combinacions per formar substantius compostos:


       .Verb + substantiu:


Porta + monedes: portamonedes.


.Substantiu + adjectiu (o participi):


Aigua + ardent: aiguardent.


.Adjectiu (o participi) + substantiu:


Bona + ventura: bonaventura.


.Substantiu + substantiu:


Aigua + neu: aguaneu.


.Verb + i + verb:


Va + i + ve: vaivé.


.Substantiu + i + substantiu:


All + i + oli: allioli.


2.      Combinacions per formar adjectius compostos:


.Substantiu + adjectiu (o participi):


Cara + brut: carabrut.


.Adjectiu + adjectiu:


Sord + mut: sordmut.


3.      Combinacions per formar verbs compostos:


.Substantiu + verb:


Cap + girar: capgirar.


.Adjectiu + verb:


Prim + filar: primfilar..També podem trobar adverbis, preposicions i conjuncions formats per composició:


Ex:

Daltabaix (adverbi), malgrat (preposició), perquè (conjunció)...

      En termes generals, els compostos s’escriuen junts, però d’altres s’escriuen separats per un guionet: gira-sol, para-xocs, mata-rates, guarda-roba...

Els compostos s’escriuen separats per guionet quan el primer mot acaba en acaba en vocal i el segon comença amb R, S o X:

Barba-ros, penya-segat, escura-xemeneies...


(Font: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Fotografia realitzada per: Lygeum)


!!EXERCICIS:

1.      Escriu cinc paraules compostes que portin guionet i cinc més que no en portin. Si algú ha resolt aquest exercici no val a repetir les paraules compostes.


2.      Digues els elements que formen els següents mots compostos:

Altaveu, gira-sol, curtcircuit, agredolç, allioli, para-xocs, colltort, pocapena, mata-rates, filferro.


3.      Inventa un exercici per treballar en mots compostos i enganxa’l aquí. Serveix una sopa de lletres.

4.      Fòrum: saps escriure els mots compostos? On trobes que tens dificultats? Per què?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;