dijous, 20 de desembre de 2012

Fenònems de contacte vocàlic. Adreçat a Batxillerat.

Són quatre els principals fenòmens de contacte vocàlic que hem de conèixer:
1. Hiat:
Quan trobem dues vocals seguides que formen part d'una mateixa paraula però que quan la pronunciem pertanyen a síl·labes diferents. Si una de les dues vocals porta accent, ja queda clar que allí hi ha un hiat, sinó cal pronunciar-la per veure si es dóna el cas.
Ex:
Teatre (te-a-tre), camió (ca-mi-ó)...
2. Diftong / triftong:
Quan pronunciem dues vocals contigües en un mateix cop de veu, formant una síl·laba juntament amb la consonant a la qual acompanyen, vol dir que allí hi ha un diftong. Quan s'agrupen tres vocals i una consonant en un mateix cop de veu, formant una síl·laba, estarem parlant d'un triftong.
Ex:
Caure, qüestió, viu...
3. Sinalefa:
Es produeix quan estem parlant d'un diftong sintàctic, és a dir, quan ajuntem la vocal final de l'acabament d'una paraula amb el principi del que la segueix, fent així un sol cop de veu, com si féssim un diftong, per això en diem "diftong sintàctic".
Ex:
tu enganyes ("tuenganyes"), feu-ho ("feuo"), si ho fas ("siofas")...
4. Elisió:
Quan entren un contacte dues vocals, la final d'un mot amb la primera d'una altra paraula, i pronunciar-la, una de les dues desapareix. L'hem elidit.
Ex:
setze anys ("setzanys"),  una hora ("unora"), què en faràs? ("quen faràs?")...
(Imatge extreta de: blocs.mesvilaweb.cat)
!!EXERCICIS:
1. Amplia aquesta fitxa amb diversos exemples de cada fenomen vocàlic.
2. Inventa i no resolguis, que ja ho farà un altre alumne, un exercici per fer amb fenòmens de contacte vocàlics.
3. En l'enunciat de l'exercici dos hi ha un fenomen vocàlic i en el que t'enuncio un altre, els sabries trobar i dir en què consisteixen?
4. Mira la imatge que il·lustra aquesta fitxa i pensa en dues paraules o oracions en les quals apareguin dos fenòmens vocàlics i anota'ls aquí.

4 comentaris :

Alexandra Ponce Gómez ha dit...

1.
Hiat: cançó èpica (ó-è) [o-ε]; imaginació- àgil (o-a) [o-a]
Diftong/triftong: cantà i ballà (à-i) [aj]; fa un dia (a-u) [aw]
Sinalefa: febrer i març; té un gos
Elisió: vegi imatges (i-i) [i]; que es llevi (e-e) [a]

2.
Identifica els mots que tenen alguna elisió: lloguers, ment, tant, temptar, just i absurd

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Alexandra,

Exercici correcte, tens dos positius.

JM.

Ana Luján ha dit...

1-
1. Hiat: graella ( gra-e-lla), aviador ( a-vi-a-dor), país (pa-ís)
2. Diftong/ triftong: quota (quo-ta), iogurt ( io-gurt), Uruguai ( U- ru- guai)
3. Sinalefa: tu arregles ( tua-rre-gles), va interpretar ( vain-ter-pre-tar)
4. Elisió: tinc que escriure ( tinc quescriure), una illa ( unilla)
2- Fes una oració amb cada fenomen vocàlic i separa-ho en síl·labes.
3- En l’exercici dos, a l’inici de l’enunciat: Inventa-i
En l’exercici tres: t’enuncio-un altre
Es tracta de una sinalefa en els dues enunciats. S’ajunten la vocal final de l’acabament d'una paraula amb la vocal del principi de l’altre.
4- El noi estima a la noia (primer la sinalefa i després l’elisió)
Una imatge amb retocs (sinalefa)

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Ana,

Exercici 1 correcte.

Correccions:

d'una sinalefa, dos enunciats.

Exercici 2 correcte.

Dos positius.

N.B. Separa amb intros els exercicis per facilitar la lectura.

Jm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;