dimecres, 14 de juny de 2017

Revisem els plurals en -sos i -ssos. Adreçat a tot l'alumnat

Aquest fet a compte que els mots masculins que finalitzen amb la vocal tònica accentuada + essa, fa que formin el plural en –os. Això comporta que en alguns mots dubtem si hem d’escriure el plural amb una essa o dues.

Ex:
Fracàs----------- què hem d’escriure? Fracassos o fracassos.

Permís---------- què posarem? Permissos o permisos.


.En termes generals, doblen la essa els mots que finalitzen amb:

-ÀS, -ÉS, -ÈS, -ÍS, ÚS.

Ex:
fracàs-fracassos, progrés-progressos, imprès-impressos, anís-anissos, barnús-barnussos.

.Ara bé, aquesta regla també té excepcions:

Anglesos, francesos (i similars), pagesos, promesos, resos, compromisos, encisos, narcisos, matisos, països, tornavisos, abusos, reclusos, refusos, usos, avilesos.


!Una de les normes que ens ajuden a resoldre aquest dubte és la pronunciació, sobretot si les pronunciem adequadament, tanmateix, els nord-occidentals i els valencians poden pronunciar-les incorrectament en alguns casos.


.Alguns dels plurals més corrents en l’escriptura:

A)    Doblen la essa:

Escassos, interessos, progressos, passos, fracassos, barnussos, suïssos (de Suïssa), malaltissos, passadissos, embussos, pallussos, rossos, esbossos, terrossos, trossos, arcabussos (arma de foc portàtil), successos, canyissos, granissos, pastissos, cossos, traspassos, excessos, gossos, arrossos, accessos, capatassos, congressos, nassos, matalassos.


 A)    No doblen la essa:

avisos, permisos, marquesos, casos, promesos, pagesos, anglesos, matisos, països, reclusos, usos, gasos, grisos, asos, gimnasos, masos, ocasos, vasos, palmaresos, resos, compromesos, narcisos, paradisos, tornavisos, avariciosos, closos, esposos, gelosos, reposos, abusos, nusos, autobusos, refusos.
!!!Com que els quadres són extrets d’una web valenciana hi pot haver algun accent a l’inrevès en paraules finalitzades amb –és com ara ‘pagés’ que s’escriu ‘`pagès’ en català.


!Si desitges ampliar una mica més, aquesta fitxa es complementa amb la següent:(Imatge extreta de: graumitjadevalencia i fundacioncadah)


!!EXERCICIS:
1.      Intenta concretar en alguna norma ortogràfica per tal de recordar les paraules que doblen la essa en el plural.

2.      Escriu el plural dels següents mots:
Cas, paradís, congrés, rés, avís, ros, granís, excés, tornavís, autobús, congrés, traspàs, terròs, promès, gimnàs, cos, matalàs, malaltís, repòs, permís, mas, succés.

3.      Encercla els plurals finalitzats en –os que siguin incorrectes en català:
Palmaressos, embusos, promessos, gimnassos, trosos, progressos, congresos, vasos, compromissos, nusos, closos, permissos, pallusos, arcabussos, succesos.

4.      Escriu el teu top deu de paraules que escrius malament en plural i apareixen en aquesta fitxa.

5.      Reflexió: medita com pots solventar les faltes ortogràfiques que realitzes en els plurals en –os.

6.      Inventa un exercici original per tal de treballar els plurals en –os.

7.      Amplia la present fitxa amb més plurals amb –sos i amb –ssos.

8.   Fòrum: t’ha ajudat la present fitxa a millorar en l’escriptura? Com? Recomanaries aquesta fitxa ortogràfica a algun company? Segur que l’ajudes a millorar en l’escriptura i li resolts aquest important dubte sobre plurals.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;