dilluns, 26 de juny de 2017

Com fer una exposició oral. Revisem els passos. Adreçat a tothom

Mira el següent powerpoint sobre com realitzar una exposició oral i que s’enllaça dins de l’Slideshare.Per realitzar una exposició oral, en termes generals hem de seguir els següents passos. Punts que també et serviran per realitzar un treball escrit, atès que, l’exposició oral en primer lloc s’ha d’escriure.

1.      Decidir el tema sobre el qual realitzarem el treball.
2.      Pensar on cercar la informació i a on: llibres, internet, premsa, fonts orals...
3.      Delimitar els temes sobre els quals tractaran l’exposició oral.
4.      Seleccionar la informació trobada, atès que, no ho podrem explicar tot.
5.      Citar la bibliografia o webgrafia consultada.
6.      Distribuir la part que exposarà cada membre del grup a l’aula.
7.      Resumir i estudiar els punts que cada persona del grup, si és el cas, haurà d’explicar a l’aula.
8.      Presentar l’exposició oral a l’aula.
9.      Parla a poc a poc i de manera entenedora.
10.  Empra la comunicació no verbal, gestualitza d’acord amb el que dius i dirigeix la mirada a tot el quòrum.
11.  Sobretot tingues cura del registre, has d’emprar l’estàndard: evita paraules com bueno, vale, pues, i similars.
12.  Realitzar l’exposició demostrant que domines el tema i sense llegir cap document, ara bé, pots emprar un powerpoint per ajudar-te, o un guió escrit, sempre serà molt millor.
13.  Cedir el torn de paraula al següent company/a del grup, si és el cas, ja que, tothom ha de parlar el mateix temps.
14.  Finalment, cloure l’exposició, esmentar una mica la bibliografia i webgrafia consultada i passar al torn de preguntes.

(Imatge extreta de: lectura fàcil)


!!EXERCICIS:

1.  Esmenta els 5 passos fonamentals que s’han de tenir en compte per realitzar una exposició oral a l’aula.

2.  Anomena quatre paraules que siguin incorrectes en català i que poden emprar-se sense voler en una exposició oral, llavors, corregeix-les.

3.     Reflexió: has realitzat alguna vegada alguna exposició oral? Comenta els passos que vas realitzar per emprar-la. Què et va sortir millor i què et va sortir pitjor i per què?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;