dimarts, 6 de setembre de 2016

Revisem les onomatopeies i les interjeccions. Adreçat a tot l'alumnat


Les onomatopeies són paraules que remeten a la imitació fonètica, suggereixen o s’acosten a allò que volen designar. Algunes onomatopeies denominen sons naturals com per exemple:
Quiquiriquic ‘el cant del gall’.
Xip-xap ‘el so d’una massa líquida’.
Amb les onomatopeies podem formar mots derivats d’aquests o bé d’altres de compostos.

Ex:
Xiuxiueig (nom), cloc-piu ’alacaigut, arrupit, malaltís’ (adjectiu), xipollejar (verb)...

Quan parlem de les onomatopeies ho fem en relació a les veus dels animals, hi tenen un vincle molt proper, i d’aquí també se’n deriven alguns verbs, i a la vegada els sons i sorolls de la naturalesa.

Les interjeccions són expressions de tipus exclamatiu, que alhora estan formades per un o més mots:

.Onomatopeies: pam!, nyac!, paf!...

.Exclamacions: ca!, uf!, ui!, ecs!...

.Substantius o grups nominals: atenció!, ostres!, bona nit!, quin fàstic!, mal llamp!...

.Verbs o sintagmes verbals: bufa!, som-hi!, passi-ho bé!...

.Adverbis o locucions adverbials: de cap manera!, mai!, molt bé!...

.Frases senceres: Déu vos guard!, Ara sí que l’hem feta bona!...

Que expressen impressions de manera sobtada o bé sentiments, com ara: dubte, repugnància, satisfacció, intranquil·litat, afirmació, amor, sorpresa, admiració, dolor, menyspreu, desaprovació, estranyesa, alegria, molèstia, imprecació, salutació, desig...

S’escriuen amb un signe d’admiració al final.


Des del punt de vista tradicional, les interjeccions s’han classificat de dues maneres:

1.      Pròpies:

Estan formades per una sola paraula, generalment, d’un o de dues síl·labes i porten un signe d’admiració o un interrogant.

Ex:
Oi?, oh!, au!, eh?...


2.      Impròpies:

Són les formades per noms, adjectius, verbs, frases senceres que actuen com a interjeccions.

Ex:
Bon vent!
(Expressió de comiat adreçada a algú o quelcom que no importa que se’n vagi)

Anem a pams!
(Assegurar-se d’una cosa)

Vinga!
(Exclamació per demanar una cosa que desitgem seguir)

Això rai!
(Expressió que trau rellevància a quelcom acabat de dir)

Malviatge!
(Exclamació d’impaciència, disgust)


!Pots ampliar o reforçar continguts a:(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura, Editorial Teide, Barcelona)

(Fotografia de: Ezbook. Castell de focs de la Festa Major d'Alcarràs 2016)


!!EXERCICIS:

1.   Explica amb exemples en què es diferencien les onomatopeies de les interjeccions. Quan les podem emprar?

2.   Cerca i defineix en què consisteix cadascuna de les següents onomatopeies. Si cal ajuda’t del diccionari.

Patatxap, nyam-nyam, bum, nyigo-nyigo, catacrac, trip-trap, zum-zum, gloc-gloc, bub-bub, nyic-nyic.

3.      Esmenta a quina categoria corresponen les següents onomatopeies o mots que se’n deriven:

Borbolleig, carrisquejar, ric-rac, tampatantam, belar, ziga-zaga, ric-ric, dringar, pioc, fofo.

4.      Escull cinc onomatopeies o mots derivats i realitza una oració amb cadascun.

5.      Relaciona cada animal o element amb el seu so o veu:

Animals: el gat, el gos, el vent, la llenya que crema, les monedes, la serp, l’ase, el cavall, el llop, l’ocell, les campanes, la tórtora.

So o veu: dringuen, bufa, udola, repiquen, borda, parrupa, piula, miola, renilla, xiula, espetega, brama.

6.  Cerca el poema “Carnaval” de Joan Brossa, llegeix-lo i comenta el que et crida l’atenció. Pots resoldre-ho? Per alumnes avançats.

7.      Explica el significat de les següents interjeccions:

Ecs!, renoi!, Déu n’hi do!, tant de bo!, vatua!, bah!, som-hi!, ja t’he filat.

8.  Realitza quatre dibuixos a mode d’enigma i que representen onomatopeies o bé interjeccions. Algú altre haurà de descobrir quines s’han representat.

9.  Obre la finestra de casa o bé surt al balcó i recull totes les interjeccions o bé onomatopeies que escoltis en tres minuts.

10.  Aporta cinc interjeccions o bé onomatopeies que no hagin sortit en aquesta fitxa i explica quan s’utilitzen.

11.  Fòrum: quines interjeccions o onomatopeies empres més assíduament? Per què?


12.  Autoavalua’t: com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa? Quines dificultats t’han sorgit i per què? Creus que et servirà aquesta lliçó per al teu dia a dia? Com?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;