dimecres, 31 d’agost de 2016

Quan emprem les preposicions? Adreçat a tot l'alumnat


LES PREPOSICIONS
Són mots invariables i que tenen la funció d’enllaçar elements de l’oració amb els seus complements, subordinant un mot a un altre o també per establir-hi una relació.
Ex:
Cotxe de luxe, aniré amb ella…


Podem trobar dos tipus de preposicions:
.Febles o àtones: (no tenen tonicitat)
Ex:
a, amb, de, en, per, per a.


.Fortes o tòniques: tenen síl·laba tònica. Es classifiquen en:
 1. Simples:
Contra, entre, fins, malgrat, segons, sense…

 1. Compostes:
cap a, des de, fins a.

Per un altre costat, també podem trobar les locucions prepositives:
Combinacions de dues o més paraules equivalents a una preposició. Ex:
d’acord amb, a la vora de, al davant de, al darrere de, a dalt de, a sobre de, a sota de, a través de, a partir de, a causa de, en comptes de, a excepció de, al costat de, d’ençà de, en contra de, a favor de, al llarg de, de cara a, amb vista a, de por de…
Quan emprem les preposicions?
Ja hem vist que cada preposició servirà per enllaçar o bé introduir diferents elements dins de l’oració. Anem a veure les preposicions més corrents: a, de, en, amb.
 1. La preposició A
.Per expressar designacions de lloc.
Ex:
-Anem a Tarragona?

.Davant del complement que designa el destinatari d’una oració.
Ex:
-Hem lliurat el cartell de la Festa Major a l’ajuntament.

.Introdueix expressions de temps.
Ex:
-Podríem quedar a fer un café a les quatre?

.Introdueix complements preposicionals amb verbs que exigeixen A.
Ex:
-Ha accedit a realitzar els deures.

.S’empra després de res + infinitiu.
Ex:
-No hi ha res a fer.


 1. La preposició DE
.Per indicar procedència, origen, punt de partida…
Ex:
-Els meus amics són d’Itàlia.

.Introdueix un complement del nom o de l’adjectiu que indica entre d’altres significats, assumpte, propietat, situació.
Ex:
porta de metall, llibre de ciències…

.Introdueix complements preposicionals de verbs que exigeixen la preposició DE.
Ex:
-La Maria es va apiadar d’aquell pobre la setmana passada.


 1. La preposició EN
.Per indicar posició en un lloc, manera, temps en què es desenvolupa una acció.
Ex:
-Ho realitzarem en un moment.
-Ens veiem en algun lloc?

.Introdueix complements circumstancials davant d’indefinits i demostratius.
Ex:
-Ens vàrem trobar en aquest carrer.

.Introdueix complements preposicionals amb verbs que exigeixen EN:
-Pensa en tot el que has fet.

 1. La preposició AMB
.Per indicar companyia, mitjà, instrument, manera, situació…
Ex:
-Llegeix sempre amb la seva amiga.

.Introdueix els complements preposicionals de verbs com: confiar, comptar, fer-se, consolar-se…
Ex:
-Es relaciona amb tothom.
-Compta amb mi si tens dificultats.

LES PREPOSICIONS PER i PER A
 1. La preposició PER indica motiu, lloc, manera, temps (durant), causa, complement agent o mitjà, entre d’altres.
Ex:
-Per culpa seva no va anar a passeig. (causa)
-Enviï-m’ho per correu electrònic. (mitjà)
-T’ho recordaré per darrera vegada. (temps)


2. La preposició PER A indica destinació, finalitat, direcció o beneficiari de l’acció que expressa el verb.
Ex:
-És una pilota per al Josep Maria. (beneficiari)
-He comprat una llibreta per a la Júlia. (destinació)


(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: eureka.wix.com)


!!EXERCICIS:
 1. Realitza un esquema amb els principals usos de les preposicions A, DE, EN, AMB.
 1. Amplia la present fitxa amb un parell més d’exemples de cada cas. No t’oblidis de diferenciar-los.
 1. Escull la preposició adient per als sintagmes següents:
pensa _____ l’avi, ve ___ lluny, pa ___ pernil, enganyat ___ dues ocasions, ho dibuixarem _____ retolador, anirà ___ viatge ___ Galícia, ho decidirem ___ un segon, es parla _____ tothom, ós ____ peluix, són ___ Nova York, quedarem ___ les onze, no té res ___ dir, l’assenyalà ____ el dit, vaixell ____ viatjar.
 1. Explica la principal diferència que hi ha entre les preposicions PER i PER A.
 2. Escull la resposta més correcta per a la present afirmació.
-Les conjuncions serveixen per…
A) enllaçar un mot amb els seus complements, subordinant-los.
B) Atribuir qualitats a les paraules.
C) Determinar els substantius amb més informació.
D) Subordinar paraules dins de l’oració.

 1. Què és una locució prepositiva? Pots posar-ne un parell d’exemples. Com es diferencia d’una preposició normal i corrent?
 1. Escriu cinc locucions prepositives que no hagin sortit en aquesta fitxa. Si cal ajuda’t d’Internet.
 1. Explica la diferència que hi ha entre una preposició feble i una àtona. Exemplifica-ho.
 1. Pensa i escriu tres verbs que exigeixin la preposició AMB.
 1. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa. Què t’ha resultat més senzill de realitzar i per què? Què menys? Com pots millorar-ho? Raona les teves respostes.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;