dijous, 4 d’agost de 2016

Ortografia de la ema. Adreçat a tothom


QUAN ESCRIVIM EMA?
La ema és un so nasal, atès que, quan es pronuncia l’aire surt a la vegada per la boca i el nas. En veiem alguns exemples:
Ex:
mas, camerino, llumera…

S’ESCRIU AMB M
Exemples
Excepcions
.Davant de B
Embolic, tombarella, imbècil…


Istanbul…
.Davant de P
Compromís, impressió, sempre…


Benparlat…
.Davant de M
Immediat, immaculada, immensitat…


Enmig, tanmateix…
.Davant de F Samfaina, amfiteatre, simfonia…
Els mots que comencen per:
En-, in-, con- seguits de F s’escriuen amb N: enfrontament, infermera, conformitat…


(Material consultat: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: monparallel.wordpress.com)
!!EXERCICIS:
  1. Redacta una regla en un màxim d’una línia per tal de recordar fàcilment quan s’escriu ema.
  1. Amplia la present fitxa escrivint més exemples de l’escriptura de ema davant de la be, la pe, la ema i la efa, així com també de les seves excepcions.
  1. Completa les paraules següents segons s’escriguin amb ema o ena.
ta___ateix, circu__valació, sa__fai__a, co__vidat, a__fiteatre, i__ventor, a__bulà__cia, à__fora, bo__ber, reca__vi, se__bla__ça, to__barella, e__vejós,
a__fibi, i_____biliària, be__parlat, se__pre, i___ediat, a__baixada, co__versa, i__possible, I_____aculada, ra__pa, ca___p, co__ve__t, __acarro__s, e___ig.

  1. Inventa un exercici per tal de practicar l’escriptura de la ema.
  1. Cerca vint paraules que s’escriguin amb ema, tant a principi de mot, com al mig i al final.
  1. Busca quatre mots que s’escriguin amb ema i que no coneguis de significat, llavors, anota’l aquí.
  1. Quines són les paraules que porten ema que més errors ortogràfics et provoquen i per què?
  1. Escull un camp semàntic i cerca vuit paraules dins d’aquest que s’escriguin amb ema.
  1. Crea un joc per jugar amb paraules que s’escriguin amb ema.

  1. Autoavalua’t: com t’han anat els exercicis de la present fitxa? Quines dificultats t’has trobat i per què? Què pots fer per millorar-les?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;