divendres, 16 de maig de 2014

Repassem la essa sonora i la essa sorda. Adreçat a tot l'alumnat.


Dins el so de la essa podem trobar el so sord i sonor. Això ho sabrem segons com vibren les cordes vocals quan la pronunciem. El so de la essa sonora i la essa sorda els podem trobar representats de sis maneres diferents:

S, SS, C, Ç, Z i SC.

.El so de la essa és sonor si vibren les cordes vocals quan el pronunciem. La llengua escrita els representa amb S i Z.

Ex:

Posa          zero         onze         casa

[z]             [z]              [z]            [z]


.El so de la essa és sord si quan el pronunciem les cordes vocals no vibren. Aquest so es representa en la llengua escrita amb els següents sons:

S, SS, C, Ç i SC.


Ex:

Silenci       cirerer      piscina        caçador

[s]    [s]      [s]               [s]                [s]


LA ESSA SONORA: Z i S

.Escrivim Z o S segons la posició que ocupa el so de la essa sonora dins del mot.

1.      Escriurem Z:


.A principi de mot: zinc, zodíac, zebra...


.Després de consonant: gatzara, senzill, onze...


2.      Escriurem S:


.Entre vocals: brisa, desembre, puresa...


3.      Hi ha una sèrie de mots que contenen el so de la essa sonora, emperò no segueixen les normes 1 i 2.


.Els compostos de DINS, FONS i TRANS:


Endinsar, enfosament, transoceànic...


.Paraules que no segueixen cap regla:


Trapezi, amazona, ozó, bizantí, espermatozou, nazi, nazi, esquizofrènic, neozelandès...


LA ESSA SORDA: S, SS, C, Ç, SC


Les grafies esmentades també poden representar el so de la essa sorda en la llengua escrita. Anem a veure quan s’escriuen:


.Escrivim S:


-A principi i al final de mot:


Cotxes, sol, fideus, veus...


-Abans i després de consonant:


Raspall, frescor, records, avions...


.Escrivim SS:


-Entre vocals:


Llonganissa, passaport, passar, rossinyol...


N.B. Podem trobar alguns mots que s’escriuen amb C o Ç per raons etimològiques, per exemple: races.


.S’escriu Ç:


-Davant de A, O, U:


Calçada, eriçó, forçut, cançoner...-A final de mot:


Pedaç, estruç, rapaç, enllaç...


N.B. En una mateixa família de mots, la S alterna amb la SS i la Ç amb la C.


Ros--- rossa, rossos, rosses.


Feliç--- felices, felicitat, felicitar, feliços.


.S’escriu amb SC:


-Alguns mots com:


 Piscina, escena, adolescent, descendre, consciència, fascicle...


.Podem trobar una sèrie de mots que s’escriuen amb la essa sorda.


-S’escriuen amb SS:


.Els mots acabats en:


-gressió i –gressor: progressió, agressió, transgressió...


-pressió i –pressor: impressió, expressió, repressor...


-missió i –missor: missió, admissió, transmissor...


.Els mots femenins es formen afegint el sufix –ESSA:


Jutge-----jutgessa


Metge---metgessa


Alcalde---alcaldessa


Duc---duquessa


Mestre---mestressa


Cal tenir present que no tots els mots femenins s’escriuen amb doble essa, alguns només en porten una, atès que aquesta essa és sonora:


Marquesa, princesa, pagesa...

.S’escriuen amb Ç:


-Els mots derivats que es formen amb els sufixos –ANÇA i –ENÇA:


Semblança, assegurança, aparença, creença...


!!Alerta:


-Mots com: pansa, dansa, immensa, defensa... porten una sola essa perquè no es formen per derivació.(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)


      (Imatge extreta de: civilgeeks.com)

!!EXERCICIS:


1.      Amplia el llistat de paraules femenines que s’escriuen amb –ESSA amb vuit exemples més. Si algú ha participat en aquest exercici no val a repetir-les.


2.      Cerca sis paraules femenines que s’escriguin en –ESA i no apareguin a la fitxa. Si algú ha fet aquest exercici no val a repetir-les.


3.      Escriu el femení dels mots següents:

Metge, comte, marquès, poeta, francès, jutge, alcalde, baró, duc, príncep, tigre, abat, pagès, sacerdot, déu, anglès.


4.      Posa C o Ç en els mots que hi ha a continuació:

Defen__a, creen__a, enyoran__a, semblan__a, dan__a, esperan__a, renaixen__a, pan__a, fian__a, ten__a, immen__a, asseguran__a.

5.      Escriu el plural de:


Pis, passadís, nas, pas, ros, autobús, cas, mas, estudiós, pes, cos.


6.      Cerca dos mots de cadascun dels grups següents:


-gressió, -gressor, -pressió, -pressor, -missió, -missor.


7.      Fòrum: reflexiona sobre com t’ha anat la present fitxa. Què t’ha costat més d’entendre? Com t’han anat els exercicis?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;