dimarts, 27 de maig de 2014

El verb (2). Les propietats del verb. Adreçat a tot l'alumnat.


Un verb té les propietats següents: nombre, persona, temps, mode, aspecte i veu. De ben segur que ja les coneixes, emperò, potser no hi heu posat prou atenció. Les veiem una per una.

1.       EL NOMBRE I LA PERSONA


Els morfemes gramaticals que s’uneixen al lexema donen informació de nombre (singular i plural) i de persona (primera, segona, tercera).


SINGULAR
PLURAL
1a persona
Cant-o
Cant-em
2a persona
Cant-es
Cant-eu
3a persona
                 Cant-a
Cant-en

Dins del verb podem trobar les formes no personals del verb, és a dir, l’infinitiu, el gerundi i el participi. Aquestes formes no presenten morfemes de persona, d’aquí que es diguin impersonals. L’infinitiu i el gerundi tampoc tenen morfemes de nombre, en canvi, el participi sí que té gènere i nombre.

Ex:

Cantar (infinitiu)

Ballant (gerundi)

Dormit/a, dormits/es (participi)


En els temps compostos, que estan formats per l’auxiliar HAVER i un PARTICIPI, el nombre i la persona verbal vénen donats per l’auxiliar.

Ex:

He mogut: 1a persona del singular.

Haurien menjat: 3a persona del plural.


2.      EL TEMPS

Els morfemes de temps ens indiquen com és l’acció verbal. Poden ser de tres maneres diferents:


.Present: quan l’acció passa en el moment en què es parla. Ex: menjo.

.Passat: quan l’acció és passada. Ex: decorava.

.Futur: l’acció encara ha d’esdevenir-se. Ex: guanyaré.3.      EL MODE

Indica la manera en què la persona exposa allò que expressa el verb. Els modes verbals són tres:


1.      Indicatiu:

Quan els fets s’expressen com a reals, per tant, de manera objectiva. Els pensaments subjectius dels parlants no hi intervenen.

Ex:

-En Jiehao llegeix el llibre de l’aula d’acollida.

2.      Subjuntiu:

El mode subjuntiu expressa l’actitud subjectiva del parlant davant de l’acció verbal. Dins del subjuntiu s’hi inclouen tots els temps verbals que indiquen temor, desig, dubte, possibilitat, voluntat i similars. Alhora, és el mode que serveix per expressa prohibicions.

Ex:

-M’encantaria que vinguéssiu al teatre.


3.      Imperatiu:

És un temps verbal de present amb el qual s’expressen ordres o prohibicions.

Ex:

-No mengeu a l’aula.

4.      L’ASPECTE

Gràcies a l’aspecte sabem si l’acció que s’expressa amb el verb està acabada o no. L’aspecte del verb pot ésser de dos tipus:


1.      Aspecte perfectiu

Quan l’acció del verb està finalitzada.


Ex:

-Avui he arribat ben d’hora a casa.


2.      Aspecte imperfectiu

Quan l’acció del verb no està acabada, és a dir, està en procés de realització.


Ex:

-Quan puc rumio allò que he de fer.

Els temps compostos són perfectius i els temps simples són imperfectius, menys el passat simple.


PERFECTIUS
IMPERFECTIUS

TEMPS COMPOSTOS
EXEMPLES
TEMPS SIMPLES
EXEMPLES
Perfet
He omès
Present
Dormo
Plusquamperfet
Havia omès
Imperfet
Dormia
Passat simple o Perifràstic
Ometí
Futur
Dormiré
Passat anterior
Haguí omès / vaig haver omès
Futur perfet
Hauré omès


5.      LA VEU

Amb la veu veiem la relació que s’estableix entre el subjecte i el predicat dins de  l’oració. Existeixen dues veus:


1.      Veu activa

Se centra en l’interès que té el subjecte de l’oració a l’hora de transmetre la informació.

Ex:

-El botiguer recull la parada.


2.      Veu passiva

Quan destaca el resultat de l’acció. Aquesta veu l’obtenim quan a la forma conjugada del verb ‘ser’ l’acompanyem del participi del verb que aporta el significat, i que al mateix temps estableix una concordança de gènere i nombre amb el subjecte.


Ex:

-La cançó és cantada per la coral del poble.


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Imatge estreta de: eleconomista.es)

!!EXERCICIS:


1.      Observa la fotografia de la fitxa i esmenta quins temps verbals empraries si...


.L’acció de la imatge ja hagués passat.


.L’acció de la imatge encara hagués de passar.


.L’acció de la imatge l’estiguessis veient al mateix moment.


2.      Esmenta quina és la persona dels següents temps verbals:

Hauríem dormit, he cantat, havies corregut, haguéreu topat, hagi aprovat, hàgim menjat, haguessin tancat, haguéreu treballat, has ballat, soparia.


3.      Digues si el temps del següents verbs és present, passat o futur:

Cantàvem, riuran, hagués ajudat, escriuré, he saludat, canti, discutirem, hauré pensat, hauran sabut, ric, viuré, dibuixem, haguessis pintat, dorm.


4.      Cerca verbs i escriu tres oracions amb cadascun dels següents modes: indicatiu, subjuntiu i imperatiu.


5.      Pensa i destria quin dels següents verbs té l’aspecte de perfectiu i quin de l’imperfectiu.

Ballo, han marxat, cantava, podria, jugaré, vaig haver ajudat, menjo, haguessis escrit, hauria menjat, havia rebutjat, detenen, interpreta, organitzaran, treballà.


6.      Troba el lexema dels següents verbs:

Esborro, divertíem, viscut, escullis, tindria, oferiré, agraeixo, muntarem, remava, avorrir, cobrir, diluir, noto, absolen, escoltar-se, confiscats, absolt.


7.      Anota la conjugació, la persona, el nombre, el temps, el mode i l’aspecte dels verbs següents:

Corro, voldríem, haguessis deixat, cantis, hagis escrit, vinc, diguin, marxaré.


8.      Posa-hi inventiva i crea un exercici per a treballar els verbs, però no el resolguis, que ja ho farà algú altri.


9.      Fòrum: autoavalua’t. Com t’ha anat la present fitxa? Quin aspecte del verb  t’ha costat més i quin menys i per què? Al final te n’has sortit? Què has millorat treballant la fitxa dos del verb? Justifica les teves respostes.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;