divendres, 30 de maig de 2014

Els derivats (2). Adreçat a tot l'alumnat.


Els derivats són els mots que estan formats per una arrel o lexema més un afix. Els afixos són els prefixos, sufixos i infixos. Si tens dubtes sobre la funció de cada afix, pots entrar a la fitxa del blog http://llengilitcat.blogspot.com.es/2012/01/llistat-de-prefixos-infixos-i-sufixos.html

Dins del conjunt de mots que tenen un mateix lexema trobem les famílies lèxiques.

Ex:

Cotxe, cotxet, cotxàs, cotxera.
  


ELS SUFIXOS MÉS DESTACATS

Existeixen molts sufixos i a partir d’ells podem crear mots derivats dins de la mateixa família lèxica. Molts d’aquests sufixos s’empren per denominar oficis, llocs, objectes, col·lectius, gentilicis, noms d’arbres i de plantes, entre d’altres. Veiem els sufixos més importants.


.Sufixos d’oficis

-DOR/-DORA

Ex:

Regar---Regador/-dora


-AIRE

Captar---captaire


-ER/-ERA

Bugada---bugader/-era


-ISTA

Dent---dentista


.Sufixos d’instruments i d’objectes

-DOR/-DORA

Agafador---agafadora


-ALL

Ventar---ventall


-ET

Xiular---xiulet

-ER/-ERA

Formatge---formatgera


.Sufixos de lloc o establiment

-ERIA

Fusta---fusteria


-ER/-ERA

Cotxe-cotxera


-DOR

Rentar---rentador


-AT

Comte---comtat


-AR

Colom---colomar


.Sufixos de col·lectius

-AR

Bestiar


-EDA

Pineda


-AM

Rocam


-ATGE

Brancatge


-AT/-AL

Dentat, dineral


.Sufixos de gentilicis

-À/-ANA

Català, catalana


-Í/-INA

Tortosí, tortosina


-ÈS/-ESA

Xinès, xinesa


-ENC/-ENCA

Terrassenc, terrassenca


.Sufixos de noms d’arbres i plantes

-ER

Presseguer


-ERA

Figuera(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: onadaedicions.com)


!!EXERCICIS:

1.      Amplia la següent fitxa amb exemples d’una tipologia de sufixos: d’oficis, d’instruments i d’objectes, de lloc o establiment, de col·lectius, de gentilicis, de noms d’arbres i plantes.


2.      Afegeix el sufix adequat als mots següents:


Sal, tinta, taula, sabó, clau, pastís, poll, gelat, paper, formatge, pruna, branca, mosca.


3.      Indica quin tipus de sufix porten les següents paraules:

Pastisser, valencià, fruiter, espolsador, llauner, joieria, passatge, roser, maduixa.


4.      Forma paraules per sufixació amb els lexemes que vénen a continuació:

Congel-, mescl-, adob-, encert-, retard-, suqu-, antig-, carniss-, fira-, perruq-, encen-


5.      Fòrum: com t’han anat les tasques i teoria d’aquesta fitxa? Què t’ha resultat més complicat d’entendre i per què? Sabries explicar a un company o companya què és un sufix i quina és la seva utilitat?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;