dimecres, 21 de març de 2012

La substitució pronominal. El subjecte. Adreçat a tot l'alumnat.El subjecte en una oració és l'objecte o individu que realitza l'acció sobre el predicat.

Normalment va acompanyat d'un determinant:

demostratiu (aquest, allò, això...), possessiu (el meu, el teu, el seu, el nostre, el vostre, la meva, la teva, la seva...), indefinits (algú, alguna, ningú, tothom...), numerals (vuit, tres...), quantitatius (quants, quantes, molta, poca, no gaire...), interrogatius (qui, què...).Exemples de subjectes:

-Aquest noi és molt agradable.

('Aquest noi' és subjecte)


-Jo i tres més assistirem al concert.

('Jo i tres més' és el subjecte).Poden realitzar la funció de subjecte els següents elements:

1. Un pronom.

Ex:

-Vosaltres heu d'estudiar més.


2. Un nom.

Ex:

-Maria, vine, corre!


3. Un sintagma nominal (SN).

Ex:

-El llibre de matemàtiques és el que menys utilitzo.


4. Un sintagma nominal coordinat (SN + i+ SN).

Ex:

-El Joan i el Jordi són molt treballadors.5. Una oració d'infinitiu.

Ex:

-Vocalitzar bé és necessari per a què ens entenguin.6. Una oració substantiva.

Ex:

-Que no treballi a l'aula no significa que no estudiï a casa.Pronominalització:

Només podem substituir per un pronom feble el subjecte quan és indeterminat, és a dir, quan no porta un article que el defineixi. El nucli pronominalitzaria amb 'EN' o 'N' ' amb apòstrof segons el cas, no els seus determinants.

Ex:

-Arriben molts nens demà.

('molts nens' és subjecte)

Pronominalització: -N'arriben demà.


-Canten cançons.

('Ells /es' és subjecte)

Pronominalització: -En canten.


.Per ampliar informació:

http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/estsubj.htm


N.B. Si cliques a sobre de cada quadre podràs ampliar-lo.


Adaptat de: Diversos, (2010). Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.

(Imatges extretes de: interescola.com i eso2n.blogspot.com )


!!EXERCICIS:

-Redacta deu oracions on aparegui un subjecte i realitza la pronominalització amb 'EN' o 'N' ' segons el cas.

-Amplia la fitxa cercant més exemples de determinants en cada cas. Bàsics per conèixer-los i realitzar la pronominalització.

-Corregeix les combinacions pronominals que vegis incorrecte.

m'el donarà, hem roba, na'gafaré, aneuvos'e-n, corregir'ho, ens en anem, he de dir-li-ho, les si miraré, to agraeixo, us-les prendré, m'en vaig, t'en pintaré, puc mirarme-les, m'els ballaràs?, us-ho puc revisar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;