dilluns, 19 de març de 2012

La concordança subjecte-verb. Adreçat a tot l'alumnat.


El subjecte, que té la funció de sintagma nominal (SN), té com a nucli el nom. Aquest sintagma nominal concorda en nombre i persona amb el verb del predicat.


Poden fer funció de subjecte:

1. Un nom (sol o amb un determinant):

-La Joanna és una noia agradable.

2. Un pronom:

-Ells no s'ho van pensar dues vegades.

3. Un verb en infinitiu:

-Ballar és molt útil per a relaxar-se.

4. Una oració subordinada:

-Que facis o no els deures no m'importa gens.

4. Subjecte el·líptic: (Quan se sobreentèn, no apareix, però el marca la desinència verbal)

- (Ells) Havien arribat molt tard.


.El verb concorda amb el subjecte amb nombre i persona.

Ex:

-Nosaltres treballem diverses hores diàries.
-M'agrada cantar cançons.

Quan apareix el verb agradar i similars: encantar, encisar, plaure, el subjecte acostuma a aparèixer posterior al verb.

-M'agrada dormir.
-Em plau cantar.
'Dormir' i 'cantar' són el subjecte.
Els col·lectius tant poden fer la concordança en singular com en plural, segons el criteri que es vulgui adoptar. És recomanable escriure el verb en singular. Així doncs, tingueu cura amb els equips de futbol, grups musicals, de teatre...
Per exemple:
.Els Rolling Stones tenen un dels millors directes del rock.
.Els Rolling Stones té un dels millors directes del rock. (Recomanable)
Negreta

N.B. És aconsellable escriure oracions curtes per tal que es vegi clarament el subjecte i es faci correctament la concordança. Si s'escriuen frases llargues, amb aposicions explicatives, hi ha moltes opcions d'equivocar-se perquè el subjecte està molt allunyat del verb.

Quan apareixen verbs similars a ‘agradar’, cal tenir cura a l'hora de fer la concordança amb el verb perquè sovint el verb el posem en singular i els seus complements en plural i a la inversa.

Per ampliar informació: http://esadir.cat/sintaxi/concordsv
Adaptat de: Diversos, (2010), Llengua catalana, Vicens Vives, Barcelona.
(Imatge extreta de: alfonso11mates.blogspot.com)

!!EXERCICIS:

-Escriu deu oracions on es vegi amb claredat la concordança dins l'oració.

-Corregeix els errors de concordança que vegis a les següents oracions:


1. Passa deu minuts de l'hora.

2. A la Maria, l'heu vist?

3. M'agrada els llibres d'aventures.

4. Sopa de Cabra són una banda de rock català mítica.

5. L'Espanyol, equip de futbol fundat fa més de cent anys i que té per mascota un perico, són un dels club mítics de la lliga espanyola.

6. Ara mateix, només falta tres minuts per a què surti el tren.

7. Sovint, m’adono que toca amb molta habilitat Els Pets.
8. Avui dia, la vida formen la part essencial de l’ésser humans.
9.Quina hora és? Són la una i cinc.
10. Hi havien quatre persones a la reunió.
11. Només m’encanta les flors.
12. Manca tres permisos per obrir el local.
13. A en Jordi no li interessa els discos compactes.
14. M’encisa les curses de cotxes.
15. Em fascina els quadres d’art.
16. Hi han tres nois jugant a futbol.
17. 'Saltar' i 'ballar' és un verb.

18. M'alegra les notes que has tret.

-Aporta deu oracions on hi hagi errors de concordança entre el subjecte i el verb o els seus complements i corregeix-los.

-Reflexiona per què ens equivoquem en la concordança. Què podem fer per evitar aquests errors? extreu conclusions mirant la teoria i fes la teva aportació.

2 comentaris :

Pascual ha dit...

1. Passen deu minuts de l'hora.

2. A la Maria, l'han vist?

3. M'agraden els llibres d'aventures.

4. Sopa de Cabra és una banda de rock català mítica.

5. L'Espanyol, equip de futbol fundat fa més de cent anys i que té per mascota un perico, és un dels club mítics de la lliga espanyola.

6. Ara mateix, només falten tres minuts per a què surti el tren.

7. Sovint, m’adono que toquen amb molta habilitat Els Pets.
8. Avui dia, la vida forma una part essencial de l’ésser humans.
9.Quina hora és? És la una i cinc.
10. Hi havien quatre persones a la reunió.
11. Només m’encanten les flors.
12. Manquen tres permisos per obrir el local.
13. A en Jordi no li interessen els discos compactes.
14. M’encisen les curses de cotxes.
15. Em fascinen els quadres d’art.
16. Hi han tres nois jugant a futbol.
17. 'Saltar' i 'ballar' són un verb.

18. M'alegren les notes que has tret.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Pacual!

La 2, la 8 i la 16 no són correctes. Pensa quin pot ser l'error.

M'anoto el teu treball. Gràcies per participar de nou al blog. També pots animar-te a escriure textos de cent paraules.

'Permissos' porta doble essa.

Molta força!

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;