dijous, 2 de febrer de 2012

Pràctica dels registres. Adreçat al PPAS i Batxillerat.


Els registres marquen la formalitat dins l'escriptura o l'oralitat. No parlem igual en situacions formals, per exemple, dins una aula, preguntes en una conferència... que quan estem en un sopar d'amics, en un pub, en un bar, on el registre serà més baix, com a mínim col·loquial.

L'important és que per passar una oració d'un registre a un altre, per exemple, d'un registre baix a un d'elevat, cal canviar paraules, usar 'vostès', modificar els verbs, afegir gràcies, tot això augmentarà el nivell del registre. I en sentit contrari, si volem baixar una oració de registre també s'haurà de seguir el mateix procés, és a dir, canviar paraules que siguin més col·loquials, d'ús més quotidià i fins i tot, usar alguna vulgaritat, això sí, sempre que es pugui cal evitar les paraulotes o d'altres malsonants.

Ex:

."M'agrada el teu dibuix, me'l regales?" (col·loquial)

."M'encanta el teu dibuix, me'l podries regalar? gràcies. (estàndard)


http://www.slideshare.net/Tarres/els-registres-lingstics-6117556

(Imatge extreta de: flickr.com)


!!EXERCICIS:

-Passa les següents oracions d'un registre formal a informal i a la inversa. El registre formal adequat seria en estàndard i llavors a un més informal: col·loquial, vulgar.

."Hola tios, vau veure aquell àrbit que va pitar aquell penalt de merda!".

."Escolta home, no veus que m'estàs rallant!".

."Em podria donar una d'aquelles llaminadures? gràcies."

."Ei, noi, em dónes una fulla per escriure?".-Cerca vuit oracions de registre formal i informal i canvia-les de registre.

-Esmenta el tipus de registre de cadascuna de les quatre oracions anteriors: col·loquial, vulgar o estàndard i justifica el perquè.

-Aporta deu paraules d'un registre col·loquial i augmenta la formalitat a estàndard.

-Busca en una novel·la o narració el fragment d'un text col·loquial i augmenta el seu registre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;