dimarts, 28 de febrer de 2012

Barbarismes. Adreçat a tot l'alumnat.


Algunes paraules que sovint ens fan equivocar són per interferència entre el català i el castellà. Les escrivim o les usem a nivell oral de manera incorrecta perquè les tenim integrades de fa molt de temps de manera incorrecta. Convé recordar, que tots els mots que sentim parlar a nivell oral, no són correctes, els mitjans de comunicació també cometen diverses errades a nivell lingüístic, cal aprendre a localitzar-los.

Anem a veure'n les més bàsiques.


(INCORRECTES)----------------(CORRECTES)

.Bueno------------------------------Bé

.Vale--------------------------------D'acord

.Algo--------------------------------Alguna cosa

.Rato--------------------------------Estona

.Puesto------------------------------Lloc, indret.

.Ademés-----------------------------A més a més, a més, així mateix

.En quant a--------------------------Pel que fa a, respecte a, quant a

.Arrepentir-se-----------------------Penedir-se

.Donar-se compte--------------------Adonar-se, adonar-se'n, va adonar-se

.En seguida / enseguida--------------De seguida, tot seguit

.Medis de comunicació---------------Mitjans de comunicació

.Disfrutar----------------------------Gaudir de, fruir de, divertir-se, passar-s'ho bé

.Mando------------------------------Comandament

.Pel matí, per la tarda, per la nit------Al matí, a la tarda, a la nit

.Ojalá--------------------------------Tant de bo!, Déu faci que..., Déu ho faci

.Casi---------------------------------Quasi, gairebé

.Calitat-------------------------------Qualitat

.Cantitat-----------------------------Quantitat

.Tonteria-----------------------------Bestiesa, bajanada, ximpleria, poca-soltada

.Tonto--------------------------------Babau, ximplet, poca-solta

.Reflexar-----------------------------Reflectir

.Pues---------------------------------Doncs (conseqüència): -Plou? doncs vinc ràpidament.

.Pues---------------------------------Perquè, ja que (causa): -T'ho regalaré perquè m'agrades.

.Cumpleanys-------------------------Aniversari

.Degut a------------------------------Perquè, a causa de, per raó de.

.Lograr-------------------------------Aconseguir, assolir, obtenir

.De quan en quan---------------------De tant en tant

.Tenir que----------------------------Hem de/d', havem de/d'

.Enfermetat--------------------------Malaltia

.Agulletes----------------------------Cruiximents, adoloriment

.Aconteixement/event---------------Esdeveniment

.Cadera------------------------------Maluc, costat

.A mida que--------------------------A mesura que

.I pico--------------------------------I escaig, i tants/i tantes

.Gimnàsia----------------------------Gimnàstica

.Dintre de...minuts--------------------D'aquí a... minuts

.Poguer-------------------------------Poder

.Llavors /llavonses--------------------Llavors, aleshores

.Mentres------------------------------Mentre, mentrestant

.Corretgir-----------------------------Corregir

.Sapiguer/sapigut---------------------Saber, sabut

.Ideia---------------------------------Idea

.L'atre dia-----------------------------L'altre dia

.Donat que----------------------------Ja que, perquè

.Dormir-se----------------------------Adormir-se


(Adaptat de la llista de Blanca Ferraz)

(Imatge extreta de: defensemlaterra.com )


!!EXERCICIS:

-Realitza quinze oracions amb paraules d'aquesta fitxa que et facin equivocar més.

-Aportar deu paraules més que creguis que ens fan fer faltes per culpa de la interferència amb el castellà.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;