dilluns, 3 d’octubre de 2011

Principals errors ortogràfics a evitar en escrits (1). Adreçat a tot l'alumnat.

Fitxa esquemàtica per clarificar les principals faltes realitzades en un examen o redaccions o com reduir algunes faltes en cinc minuts:


-Perquè: generalment, l'escriureu junt i amb accent, atès que és explicació, resposta, causa.

Ex: No vindré perquè faré tard.

-Les contraccions:

a + el = al.

per + el = pel.

de + el = del


-És /Es:

És: és verb ser i pronominalitza "ho és".

Ex: En Joan és agradabl. (Ho és)

Es: pronom. Estarà en lloc del subjecte, és a dir, aquest 'es' marcarà quin és el subjecte, però no apareixerà a les oracions.

Ex: Es va rentar de seguida. (fa referència a ell/a o a algun animal, però el subjecte no apareix, llavors és pronom i no s'accentua. Aquest 'es' forma part del verb).


-Cacofonia: evitar l'escriptura de dos mots junts, perquè sonaran malament.

Ex: es sent (incorrecte) - se sent (correcte), es salta semàfors (incorrecte) - se salta semàfors.


-Preposicions:

des de (en català va separat)

a causa de (s'utilitzarà en lloc de 'degut a' que acostuma a ser un castellanisme).

Preposició + què: a què, en què.


De què:

No serà sempre correcte, caldrà mirar primer de tot:

1. Si podem suprimir el 'de' i l'oració sona bé, si és així, el suprimirem i traurem l'accent del 'que' perquè ja no serà interrogatiu.

2. Si realitzem el pas 1 i l'oració no sona bé, llavors, el 'de què' és correcte i el 'que' portarà accent ja que va acompanyat d'una preposició.


-Partícules amb accent: això, allò, però, així.


-Formes verbals:
.Els verbs que acaben amb -ava s'escriuen en 'v'.

Ex: cantava, treballava.

.El verb haver s'escriu amb 'v':

Ex: havia, havem cantat.

.El Pretèrit Imperfet de Subjuntiu dobla la "s" a les tres persones del plural:

Ex: nosaltres haguéssim ballat, vosaltres haguéssiu ballat, ells /es haguessin ballat.

-Totes les paraules que acaben amb -ia no s'accentuen, incloses les formes verbals.

Ex: dia, faria, dormiria, produiria.

-Si dubtes d'un accent fes servir la lògica fonètica:

Pronuncia PERÒ, CAMIÓ, CAFÈ, FARÉ.

Si la pronunciació de la paraula que dubtes s'acosta a la d'algun d'aquests mots, t'indicarà com serà l'accent si obert o tancat.

-No posis l'accent sense reflexionar primer:

Aguda: tenen la síl·laba tònica al final i s'accentuen quan acaben en vocal, vocal + s, -en, -in.

Ex: camió.


Plana: tenen la síl·laba tònica a la penúltima i s'accentuen quan NO acaben en vocal, vocal + s, -en, -in:

Ex: casa.


Esdrúixoles: tenen la síl·laba tònica a l'antepenúltima síl·laba i s'accentuen sempre.

Ex: església.


-Usa sinònims i mai repeteixis un mot més de dos cops, per enriquir el text.


!! EXERCICI:

-Redacta deu oracions on apareguin errors ortogràfics que fas d'aquesta fitxa.

-Reflexiona l'error que fas a veure si el trobes o sinó pregunta'm els dubtes.

2 comentaris :

Cristina Beltran Camps ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Benvolguda Cristina,

Celebro que t'hagi servit el blog, és per això per intentar millorar en la nostra llengua, sobretot en l'escriptura i mentre algú hi entri a diari seguiré treballant en aquest aspecte.

N.B. No calia que esborressis el comentari.

Gràcies.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;