dijous, 27 d’octubre de 2011

Els sons oclusius a final de mot. Adreçat a tot l'alumnat.


A nivell fonètic, els sons oclusius B-D-G quan es troben a final de mot, s'ensordeixen: P-T-K. Això fa que a nivell escrit sovint dubtem de les terminacions oclusives d'algunes paraules, perquè hem fet fonètica, i perquè a l'hora d'escriure els mots sonen igual tant si són sords (P-T-K) com sonors (B-D-G). La fonètica va per un costat i l'ortografia va per l'altre. Mai s'han de confondre una amb l'altra.


Anem a veure algunes normes sobre les oclusives a final de mot:


1-Si la grafia anterior al so final és una vocal tònica o un diftong, s'escriu: P-T-C-

Ex: cap, equip, pit, beneit ('carallot'), ric, poruc.


Excepcions:

.Adob, club, cub, esnob, Jacob, tub...

.Fluid, fred, sud...

.Femenins acabats amb-etud i -itud: quietud, solitud.

.Demagog, pedagog, mag, zig-zag.


2- Si la grafia anterior al so final és una vocal àtona o una consonant, s'escriu segons el so dels derivats:

Ex:

'sort' s'escriu amb 't' perquè els derivats tenen el so 't': sotejar, sortós...

'sord' s'escriu amb 'd' perquè els derivats tenen el so 'd': sordesa, ensordir...


Excepcions:

.Gerundis acabats en -nt: saltant, ballant, dormint...

.1a persona del present d'indicatiu: jo entenc, jo comprenc...

.ànec, aràbic, càrrec, espàrrec, fàstic, préssec...


!! EXERCICIS:

-Escriu P-T-C-B-D-G en els mots següents:

tom__, fan__, ar__, ser___, càsti___, fàsti__, destor__, àra__, malal__, tumul__, àci__, profun__, pròle__, ràpi__, pra__, co__, fre__, ri___, aptitu__, zi__- za__, clu__, pedago__.


-Redacta vuit oracions amb paraules d'aquesta fitxa.

-Anota deu paraules que portin P-T-C-B-D-G al final de mot.

4 comentaris :

Shaista ha dit...

!! EXERCICIS:

-Escriu P-T-C-B-D-G en els mots següents:

tomb
fang
arc / art
serp
càstig
fàstic
àrab
malalt
tumult
àcid
profund
pròleg
ràpid
prat
cop
fred
ric
aptitud
zig
zag
club
pedagog

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola SHaista!

Exercici bon vent resolt, només hi ha un error:

zig-zag.

M'anoto el teu treball. Pots seguir fent més exercicis i ja veuràs com millores.

També en pots fer de redactar.

JM.

Shaista ha dit...

-Redacta vuit oracions amb paraules d'aquesta fitxa.

-Anota deu paraules que portin P-T-C-B-D-G al final de mot.


1) estat
2) estret
3) èstic
4) faig
5) fred
6) porc
7) préstec
8) galop
9) vàlid
10) unitat

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Shaista!

Exercici correcte, només que 'estic' no porta accent.

M'anoto el teu treball.

Moltes gràcies i segueix fent exercicis que les millores arribaran. També pots redactar un text i enganxar-ho en alguna fitxa o resumir la notícia de Cocacola.

Salutacions.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;