dilluns, 31 de juliol de 2017

La romanització. Adreçat a l'ESO

És un període que s’inicia al segle III abans de Crist quan els romans arriben a la península Ibèrica, fet que provoca un lent i evolutiu procés en el qual s’implanta la llengua llatina i els costums culturals dels romans. Fet que va lligat a tot un seguit de canvis econòmics, socials i culturals. Fins a aquell moment, el llatí era la llengua que parlaven els soldats romans, i es va anar eixamplant fins al poble, a la vegada, anava substituint les llengües que anava trobant pel camí, les anteriors a la invasió romana, l’iber i el celta.


(Territoris governats pels romans)

L’imperi romà caigué el segle V després de Crist, i el llatí que havia quallat a la península Ibèrica va anar evolucionant i experimentant un procés de transformació. Així, al segle VIII, i a conseqüència d’aquesta canvi van néixer les llengües romàniques: l’italià, el francès, el castellà, el galaicoportuguès, el romanès, el sard, el retoromànic, l’occità i el català.


(Les llengües romàniques)

D’entre les causes fonamentals que marcaren el procés evolutiu del llatí cap a una altra llengua trobem:
.La provinença dels colonitzadors i la intensitat en què la romanització repercutí a cada territori.
.La influència de les llengües que hi havia anteriorment a la invasió dels romans: iber, celta, basc i les posteriors: àrab i germànic, entre d’altres.
.La influència de les llengües que es parlaven al costat de la llatina pel motiu de les relacions culturals, comercials i similars.

(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Imatge extreta de: sapiens.cat i 1bp)

!!EXERCICIS:
  1. Completa els següents buits amb la informació que creguis adequada:
.La romanització va durar ________________.
.El llatí vulgar era_______________________.
.Les llengües romàniques van aparèixer______________________.
.La caiguda de l’imperi romà es va produir ____________________.
.Les llengües romàniques parlades a la península Ibèrica són ___________________.
.Iber, celta i basc____________________________________________.
  1. Què és la romanització? Com s’originà? Explica-ho amb les teves paraules.
  2. Explica les principals diferències que existeixen entre el llatí culte i el llatí vulgar.
  3. Dibuixa un mapa, llavors situa i assenyala les principals llengües romàniques. Hi ha una llengua romànica, la número deu, ja desapareguda. Sabries esmentar el seu nom? Quan el sàpiguis anota una mica d’informació: com i quan va desaparèixer, on es parlava...
  4. Cerca el segle aproximadament i ordena cronològicament els següents esdeveniments:
naixement de les llengües romàniques, caiguda de l’imperi romà, presència dels àrabs a la península Ibèrica, evolució del llatí.
  1. Busca cinc mots en llatí i anota el significat que té el mot en català. Si cal ajuda’t d’Internet.
  2. Investiga i escriu vuit números romans i al seu costat l’equivalència. Si cal adjuda’t d’Internet.
  3. Explica la línia de temporalitat. Quina data ve abans, el segle III aC o el segle V dC. Dibuixa una línia horitzontal perquè es vegi clar.
  4. Qui eren els ibers? I els celtes? Informa’t i dibuixa un soldat de cada banda.
  5. Autoavalua’t: t’ha resultat complicat entendre el tema de la romanització? Per què? Creus que és fonamental aquest tema per saber l’origen de la nostra llengua? Com pots aplicar els coneixements d’aquest tema a la vida real? Raona les teves respostes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;