dilluns, 6 de febrer de 2017

Fem de periodistes. La portada d'un diari. Adreçat als de Gust per l'escriptura

En aquest nou tema aprendrem a actuar com un consell de redacció. Ens dedicarem a dissenyar la portada d’un diari imaginari, i haurem d’escollir les principals notícies del dia i imatges que conformaran la portada. Com ho farem?


.El consell de redacció

És un grup d’individus que formen un comitè i estableixen les directrius de la publicació periòdica. La seva funció és definir el sumari de cada edició del diari, establir les seccions i la periodicitat entre altres coses. També són tasques del consell de redacció: vetllar perquè es compleixin les preceptes ètics de la publicació, verificar que se segueixin les normes de les diferents seccions de la revista o diari, distribuir els originals per tal que els correctors verifiquin l’ortografia i que hi hagi una qualitat en l’article editat, preocupar-se per l’estil dels articles.

Ara que ja coneixem les principals funcions del consell de redacció entrem en matèria.


.El disseny de la portada

El consell de redacció es reuneix a les acaballes del dia, normalment és a partir de les onze de la nit. El forma el director del diari i els principals caps de secció de la publicació. Plegats decideixen la notícia més destacada de cada secció, amb la finalitat d’arribar a un consens i establir les cinc o sis notícies que sobresortiran en primera línia d’aquella edició, és a dir, a la portada.

La portada no ha d’estar molt recarregada, és a dir, cal seleccionar allò essencial, escollir tres o quatre fotografies que sortiran a la primera pàgina, un parell que sobresurtin de la resta, després, decidir els titulars i la informació que s’hi inclourà. Les notícies han de cridar l’atenció per tal que el lector s’interessi pel diari i el llegeixi o bé, el compri.

El text que apareix a la portada i que emmarca la notícia i la fotografia és molt senzill, no té cap mena de complicació. Ara bé, els diaris sensacionalistes, moltes vegades destaquen notícies insignificants, exagerades, per captar l’atenció i es compri la publicació. Sovint, dins de la portada, s’hi inclouen promocions del diari per obtenir més vendes.

A sota s’exemplifica un exemple de portada, del diari “ARA”.(Material adaptat de: ca.wikipedia.org)

(Imatge extreta de: diari ARA)!!EXERCICIS:

1.     Què és un consell de redacció? Quina és la seva funció?

2.    Agrupa’t en grups de tres persones per formar el consell de redacció. Decidiu les notícies que seran visibles a la portada. Llavors, dissenya la portada d’un diari. Escull el seu nom. Destaca les notícies amb les fotografies que s’han escollit. Esmenta el dia, mes i any, i número de la publicació. No t’oblidis del disseny, que forma una part fonamental del diari. El màrqueting també compta: pots publicitar alguna promoció del diari.

3.  Fòrum 1: llegeixes premsa escrita? Més en paper o en format digital? On la llegeixes? Compres alguna publicació? Per què? Creus que la premsa és molt sensacionalista? Raona les teves respostes.

4.  Fòrum 2: recomana alguna publicació en català. Comenta el perquè la recomanes i què t’agrada d’aquesta.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;