dijous, 15 de desembre de 2016

Les irregularitats a la 3a conjugació. Adreçat a 4t d'ESO i Batxillerat


Dins dels verbs de la 3a conjugació podem trobar dos models diferents: els verbs purs i els verbs incoatius.

.Els verbs purs es conjuguen amb normalitat i no tenen el sufix –eix- entre el lexema i la desinència.

Ex:

obro, obres, obre, obrim, obriu, obren. (present d’indicatiu)
obri, obris, obri, obrim, obriu, obrin. (present de subjuntiu)
obre tu, obri ell/a, obrim nosaltres, obriu vosaltres, obrin ells/es. (present d’imperatiu)


.Els verbs incoatius afegeixen –eix- entre el lexema i la desinència en tres persones del singular i la 3a del plural del present d’indicatiu i del present de subjuntiu, i en la 2a i 3a persones del singular i la 3a del plural d’imperatiu.

Ex:
pateixo, pateixes, pateix, patim, patiu, pateixen. (present d’indicatiu)

pateixi, pateixis, pateixi, patim, patiu, pateixin. (present de subjuntiu)

pateix tu, pateixi ell/a, patim nosaltres, patiu vosaltres, pateixin ells/es. (present d’imperatiu)


.No són verbs incoatius, per tant, no porten l’increment –eix- i es conjuguem com el verb obrir:

Ajupir, bullir, collir, cosir, dormir, eixir, escopir, fugir, grunyir, morir, omplir, pudir, retrunyir, sentir, sortir, tenir, tossir, venir i els seus derivats.

Per tant és incorrecte dir: ajupeixo, bulleixo, escopeixo...


.Els següents verbs es poden conjugar seguint els dos models, tant el pur com l’incoatiu:

Acudir, arrupir-se, brunzir, consumir, lluir, mentir, percudir, presumir, resumir.

Per tant, es pot dir: acudo / acudeixo; arrupo / arrupeixo; brunzo / brunzeixo...


.El verb lluir canvia de model segons el sentit que utilitzem:

1.      Emetre llum. Verb pur.

Ex:
-Avui a ponent el sol no lluu gens en detriment de la boira.


2.      Amb sentit figurat. Verb incoatiu.

Ex:
-El seu treball durant el trimestre no llueix res..La resta de verbs que no s’han esmentat, inclosos els verbs assentir i dissentir, són incoatius.CANVIS ORTOGRÀFICS

Cal tenir en compte els presents casos:

.Els verbs tossir, cosir, collir, escopir, sortir alternen la vocal o/u. Si la vocal és tònica s’escriu amb u: tussen, cusen, escupen, surten; si la vocal és àtona, s’escriu o: tossit, cosit, collit, escopit, sortit.


.Els verbs que tenen el lexema que finalitza en vocal, com per exemple, conduir, reduir, beneir, construir... porten dièresi en les terminacions: -ïm (reduïm), -ïu (reduïu), -ïa (reduïa), -ïes (reduïes), -ïren (reduïren), -ïssis (reduïssin), -ït (reduït).


.L’infinitiu, el gerundi, el futur i el condicional dels verbs que acaben en vocal + ir no porten mai dièresi. Exemples: traduir, traduint, traduiré, traduiria...


.Els verbs lluir i dur tenen dues formes a la 2a i 3a persones del singular del present d’indicatiu: duus / dus; duu / du; lluus / llus, lluu / llu.


.La 3a persona del singular del present d’indicatiu s’escriu amb -e en els següents verbs: obrir (obre), omplir (omple), córrer (corre) i venir (vine).USOS VERBALS ERRONIS

.El gerundi no pot expressar una acció posterior a la del verb principal, per tant, l’hem de substituir per una oració coordinada amb la conjunció i.

Ex:
-*Van començar l’estadi al juny acabant-lo al cap d’un any i mig. (incorrecte)
-Van començar l’estadi al juny i el van acabar al cap d’un any i mig. (correcte)


.El gerundi pot expressar una acció anterior o simultània a l’acció del verb principal.

Ex:
-Anirem a veure el partit del Barça havent sopat. (acció anterior)
-Mirant la cursa es va espatllar la televisió. (acció simultània)


.En les oracions condicionals no es pot emprar el plusquamperfet de subjuntiu en lloc del condicional perfet.

Ex:
-*Si m’ho haguessis explicat, t’ho hagués solventat. (incorrecta)
-Si m’ho haguessis explicat, t’ho hauria donat. (correlació verbal correcta)


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)

 (Imatge extreta de: Oxford Dictionaries)


!!EXERCICIS:

1.      Subratlla els gerundis incorrectes.

.Em vaig trobar la Martina anant a comprar cadires.
.Quan tenia dos anys, vaig caure de la trona trencant-me la cama esquerre.
.Baixava les escales rient com una boja.
.L’escriptor va finalitzar la presentació del llibre, marxant tothom de la sala.
.El lladre va fugir corrents, caient al terra uns segons després.
.Van subministrar un detergent a l’amo del gos, rentant-lo ràpidament amb raspalls.
.Es va calmar, havent aprovat la matèria.
.El futbolista va xutar la pilota, estavellant-se al pal al cap d’uns segons.


2.      Completa la següent taula:

INFINITIU
GERUNDI
PARTICIPI
Imprimir


Sofrir


Restituir


Delinquir


Tenir


Obrir


Establir
3.      Omple els buits de les oracions amb la forma verbal corresponent.

.Compte!, no cal que _____________ (bullir) l’aigua.
.Avui el sol no ha __________ (lluir) gens.
.Li ha agradat la feina que li ____________ (ofert).
.Encara em ________ (ressentir) del que ha passat.
.El fiscal __________ (intuir) que era innocent.


4.      Encercla el mot o mots correctes de cada parella de verbs.

Ompla / omple;   conduint / conduïnt;  fossiu / fóssiu;  tradui / traduí;
Admetrè / admetré;  disoleu / dissoleu;  treballaba / treballava; facis / fagis.

5.      Completa amb O o U les següents formes verbals:

Esc__ll, p__g__em, s__rti__, esc__pia, c__sir, rec__llir, c__nd__ir, __beir.


6.      Finalitza les següents oracions:

.Si hagués estudiat més...
.Si pogués...
.Hauria guanyat més diners si...
.Si haguéssiu corregut més...
.Si l’estimés bé...


7.      Reescriu les següents oracions en estil indirecte.

.La Marta va comentar: “Ja en tinc prou!”.
.La filòloga va assegurar: “L’alumnat pot millorar en l’escriptura”.
.El senyal deia: “Prohibit fumar”.
.El guàrdia urbà ens va recomanar: “Passeu pel pas de vianants!”.

8.      Inventa un exercici per tal de treballar els verbs irregulars de la 3a conjugació.

9.      Explica la diferència que hi ha entre un verb pur i un incoatiu. No t’oblidis de posar exemples.

10.  Autoavalua’t: Com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa? Quines dificultats t’has trobat i per què? Què has de recordar dels verbs irregulars i que et servirà pel dia de demà? Raona les teves respostes.


4 comentaris :

Joan Cortés ha dit...

Hi ha un error en l'exemple "-Es va trencar el braç durant la cursa. (acció simultània)". En aquest oració, "durant" és una preposició no un verb de la seva forma de gerundi.

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Joan,

Moltes gràcies, he canviat la frase.

JM.

Joan Cortés ha dit...

Hola Josep Maria,

Gràcies a tu pels continguts creats!

Salut!

Joan

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Joan,

D'acord, moltes gràcies per consultar el blog.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;