dimarts, 27 de desembre de 2016

Sobre "comptar amb". Adreçat a tot l'alumnat

L’expressió  “comptar amb” té el significat de ‘tenir algun fet segur, confiar en algú o alguna cosa esperar que succeeixi un fet o que es doni una circumstància”.

Ex:

-Compto amb la teva participació. (Confio en què hi participaràs) (correcte)

-Compto amb superar la matèria. (Espero superar òptimament l’assignatura) (correcte)

És inadequada la forma “comptar amb” quan té el sentit de ‘disposar de, tenir’ i també és incorrecte quan té el sentit de: “estar constituït o integrat per alguna cosa”.

Ex:

-El camp disposa un ajut econòmic per a realitzar obres. (correcte)

-El camp compta amb un ajut econòmic per a realitzar obres. (incorrecte)

-El departament disposa de molt llegat documental. (correcte)

-El departament compta amb molt llegat documental. (incorrecte)

-Els membres de l’equip compten amb el vistiplau de la directiva. (incorrecte)

-Els membres del jurat tenen el vistiplau de la directiva. (correcte)

(Material adaptat de: ub.edu)

(Imatge extreta de: elracodelavia)


!!EXERCICIS:

1.      Realitza un resum de la present fitxa explicant els usos correctes de la paraula “comptar amb”.

2.      Redacta vuit oracions amb la paraula “comptar amb” o similars.

3.      Inventa un exercici per treballar amb la paraula “comptar amb”.

4.      Digues si les següents oracions són correctes o incorrectes.

.L’entitat compta amb la solidaritat dels seus membres.
.Els meus amics compten amb el meu suport.
.Avui no compto amb l’ajuda dels pares.
.Compto amb vint llibres de literatura.
.Sempre comptaré amb tu per a fer el treball.

5.      Fòrum: t’ha servit la present fitxa per millorar? Què sabies i què desconeixies de l’expressió “comptar amb”?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;