dijous, 1 d’octubre de 2015

Nou passos per aconseguir dominar l'ortografia. El mètode Gabarró. Adreçat a tot l'alumnat


Basat en la idea del professor i psicopedagog lleidatà Daniel Gabarró. La seva teoria navega a través de la memòria visual. Visualitzes la paraula i posteriorment, l’escrius bé. Gabarró veu l’error en què l’alumnat que escriu malament un mot, escolta la paraula en lloc de veure-la.

1.      L’alumnat ha de dominar la llengua on vol reduir les faltes ortogràfiques. Cal que sàpigui escriure i llegir amb una certa velocitat. Llavors, ha de conèixer que existeix un conjunt de normes ortogràfiques.

2.      Explicar a l’alumnat el secret de l’ortografia. Has de saber visualitzar les paraules per tal de saber com s’escriuen.

3.      L’avaluació d’aquest sistema ortogràfic necessita una avaluació objectiva del número de faltes que realitzen els alumnes. Gabarró proposa mesurar-les en un tant per cent, atès que, així podríem comparar el nivell d’ortografia.

4.      El mètode versa sobre la memòria visual. La visualització de les paraules, sobretot quan llegim serà molt important.

5.      El professorat ha de vetllar per enfortir la memòria visual de l’alumnat. Gabarró proposa un sistema d’aprenentatge mitjançant parelles de treball i basat en targetes de diferents figures i colors que l’alumnat ha de visualitzar molt bé.

6.      Unir la memòria visual a l’ortografia. Per parelles es poden emprar targetes amb paraules de dues, tres, quatre o cinc lletres i cadascuna d’un color. Un alumne la mostra i l’altre realitza una visualització memorística. Llavors, aquest alumne ha de respondre les preguntes.

7.      Dominar el vocabulari bàsic que cada alumne empra. L’alumnat ha de conèixer les paraules que escriuen i que ho facin sense realitzar faltes d’ortografia.

8.      Consolidació del sistema d’aprenentatge a través de la memòria visual per tal que l’alumnat l’empri quan llegeixi o bé, quan vagin pel carrer o en d’altres situacions.

9.      Avaluació final. Després d’aplicar durant un trimestre el mètode Gabarró, el professorat ha d’avaluar l’alumnat, de nou, de manera objectiva i amb un tant per cent.


(Basat en un article del diari Segre: “Ortografia via YouTube”, de R. Ríos, 25 d’agost del 2015)

N.B. Podeu visualitzar els vídeos del mètode YouTube:

(Imatge extreta de: ortografiaambpnl.blogspot.com)!!EXERCICIS:

1.      Quin és el teu mètode per reduir faltes ortogràfiques? Explica’l.

2.      Esmenta algunes tècniques que ajudin a reduir faltes ortogràfiques.


3.      Fòrum: què et sembla el mètode d’en Daniel Gabarró? Raona la teva resposta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;