dimarts, 15 de setembre de 2015

La discriminació lingüística. Adreçat a tot l'alumnat

Dins de tota societat si tothom té les mateixes oportunitats i ningú és discriminat per raons de raça, sexe, idioma, religió o dificultats econòmiques... hi ha igualtat.

La llengua és un dels principals elements de cohesió en els quals les persones pateixen un alt més grau de discriminació.

Gràcies a la incorporació de la dona al món laboral de caire generalitzat, molts sectors que eren considerats masculins han canviat de perspectiva i ha comportat una feminització progressiva dels noms d’oficis, titulacions, professions, càrrecs. Ara fa uns anys no era possible trobar en els diccionaris paraules com per exemple: notària, caporala, aparelladora, entre d’altres, però avui dia ja hi ha dones que exerceixen les professions esmentades. Per tant, el diccionari ha d’incloure-les i no realitzar cap discriminació.

A l’hora d’escriure o quan parlem hem de parlar sense clixés o prejudicis lingüístics que discriminin perquè encara avui dia se’n poden llegir i escoltar, i tenim tendència a masculinitzar els mots, sense tenir presents a les dones.

Dins de la llengua podem trobar diferents estratègies que eludeixen l’ús del masculí com a genèric i incorporen la presència del femení. Moltes vegades, cal mesclar diferents possibilitats en un escrit per tal de no fer el text tant feixuc, com és el cas de les formes dobles, senceres o abreujades: delegats/delegades o bé la fórmula home/dona. Ajudaran a trobar solucions:

.Els mots col·lectius: professorat, alumnat...

.Les expressions formades a partir de mots genèrics: persona, individu...

.Emprar vós en lloc de vostès: Us encoratgem i no us encoratjo.

.Adaptar el discurs al gènere que li correspon: associació minera i no associació de miners.

.Utilitzar frases i perífrasis: Us donem la llibreta i no Us dono la llibreta.

.Usar el terme “senyora” i no “senyoreta”, independent del seu estat civil.(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)         
                
(Imatge extreta de: ws1.ics.gencat.cat)!!EXERCICIS:

1.      Cerca una possibilitat no discriminatòria per a les paraules masculines següents:

Alcalde, alumne, notari, professor, funcionari, totes, sol·licitant.


2.      Escriu el nom femení per als oficis següents:

Comerciant, llevador, pèrit, sergent, gerent, enginyer, bidell, cònsol, arxiver, bomber.


3.      Escriu cinc oracions on hi aparegui el tractament de vostè.


4.      Cerca per Internet un fragment de text on s’empri un llenguatge discriminatori. Assenyala’n els errors i corregeix-los.


5.      Fòrum: penses que hi ha molta discriminació lingüística tant parlant com escrivint o bé, creus que aquests prejudicis lingüístics ja s’han perdut amb el temps? Raona la teva resposta.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;