divendres, 2 de gener de 2015

Ortografia de la B i la V. Adreçat a BatxilleratLa manca de distinció dels sons entre la b i la v provoquen, sovint, les faltes d’ortografia. Per això hem d'observar les següents normes:

S’escriu amb:

B
darrere M (àmbit, ambiciós) excepte (circumval·lació,tramvia i triumvir)
alternant amb P (sap-- saber)
davant L i R (moble, brau)

V
darrere N (canvi,invent, inventar)
alternant amb U (neu nevar)
en les desinències pel pretèrit imperfecte d’indicatiu (trencava, saltàvem)

> Els pseudoderivats

Els mots d’una mateixa  família presenta una mateixa grafia. Però no passa el mateix amb els pseudoderivats (falsos derivats)  són paraules que no segueixen la mateixa evolució que el mot primitiu (mot que ens arriba del llatí).


PRIMITIUS
DERIVATS
PSEUDODERIVATS
avortar
avortament
abortiu
calb
calbesa, calba
calvície
cervell
cervellet
cerebel
corb
corba, encorbar
curvatura, curvilini
deure
devia, devíeu
dèbit
escriure
escrivia
escriba
hivern
hivernar, hivernacle
hibernació
llavi
llavifès
labial
lliure
lliurament
llibertat
moure
moviment
mòbil, automòbil
núvol
nuvolada
nebulós, nebulositat
provar
provatura, provador
probabilitat, probable


> Interferències

Alguns mots presenten solucions diferents en català, castellà i franacès. Cal recordar que:

S’ESCRIUEN AMB B
S’ESCRIUEN AMB V
acabar, arribar, baf, beina, baró, bena, berruga, biga, calb, desimbolt, mòbil, saba , bolcar, rebentar, rebolcar, trobar, treballar, debanar (enrotllar en forma de rodet), basc, Biscaia...
arravatar, avet, avi, avorrir, avortar, canviar, cascavell, cavall, cavalcar, covard, envestir, esvelt, espavilar, gravar, llavi, fava, núvol, pavelló, prova, raval...


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Col·laboració: Cristina Gómez. Revisió Josep Maria Corretger)

(Imatge extreta de: sitios.ruv.itesm.mx)!!EXERCICIS

1.      Escriu les grafies que falten al text :

En Pere m'espera__a prop de l'a__et de les vuit branques, em__otit en un vell abric bla__ós. La tram__ntana sembla__a no voler abandonar la vall i feia un fred que pela__a. S'havia barallat, novament, amb la resta de la colla i ara buida__a el pap amb el pobret de mi: que si li tenien bola, que si li feien el buit, que si inventa__en excuses per treure-se'l de sobre... Sempre igual. Ja estava a__orrit de sentir la vella can__oneta. En Pere no ca__iava i les seves bronques m'a__orrien sob__ranament. Vaig pro__ar d'obrir-li els ulls sobre el seu mal rotllo amb la gent, però no es deixa__a conv__ncer i, sà__iament, vaig decidir variar de tàctica i ensa__onar-lo una mica.

2.      Col·loca b o v en els buits de les frases següents:

1. Li va cla_ar una no_a estre_ada.
2. Re_ia moltes cartes i n'escri_ia molt poques.
3. Sa_ia que si no es mo_ia gens no el tro_arien.
4. Be_ien tant que ja no els ca_ia res més.
5. Plo_ia molt i cap al tard va començar a ne_ar.
6. De_ia molts diners i vi_ia de préstecs.
8. La ca_uda d'aquell tu_ d'acer era mínima.
9. La ca_ota del clau feia un petit mo_iment.
10. Ado_eu els sembrats després de la lluna no_a.

3.      Completa amb paraules que duen la b.

No li agrada la ciutat, s'estima més viure a un _______ .

Plou i fa sol, les ___ es pentinen.

Al teatre hem vist una ________ molt divertida. 

Quan menjava el gelat m'he ___ la camisa.

M'agrada el color ___ del mar.

Avui a l'hort hem __ faves.


4.      Completa les paraules :

-          ......af
-          .....aga
-          .....aixell
-          ......all
-          ......aró
-           ......asc
-          ......edell
-          ......eina
-          ......el5.         Completa les frases següents, omplint els buits amb el mot adequat:

1.      El nen tirava .......................... als micos.
2.      Bevien  ........................... de xufla.
3.      A l’................................. es glaça el riu i no es desgela fins a la primavera.
4.      Pescava en aquell riu amb un ................................... molt resistent.
5.      Ha acabat d’estudiar solfeig i aviat començarà l’............................
6.      La festa va acabar amb el llançament de ...................................
7.      A l’entrada del port, el vaixell ha ................................la bandera.
8.      A les cinc faran la ............................................ de peix al pòsit dels pescadors.
9.      Aquells nois haven quedat .................................... a causa de la guerra.
10.  Cal conrear en un .......................... aquestes plantes.


6. Fòrum: com t’han anat els exercicis de la B i la V? Has resolt algunes  incorreccions ortogràfiques que feies amb aquestes regles? Quins eren els errors que més cometies de la Be alta i la Ve baixa?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;