dissabte, 25 de març de 2017

Els diacrítics que es conserven. La nova ortografia de l'IEC (1). Adreçat a tothom


El proppassat 24 d’octubre del 2016 l’Institut d’Estudis Catalans va ratificar el que serà la nova ortografia catalana que sortirà a la venda la primavera del 2017 i que podeu consultar en format digital dins del present enllaç que aporto:


Una de les principals novetats i que ha generat més polèmica és la reducció dels mots diacrítics fins a quinze, amb la finalitat de facilitat l’aprenentatge de l’alumnat estranger, tot i que, costarà a acostumar-se a només veure aquests accents diacrítics.


.Quina és la funció dels mots diacrítics?

Diferenciar el significat d’una paraula per tal de no confondre-la amb una altra i a la vegada, pronunciar-la d’entrada ja correctament quan la llegim.


 .Quins són els accents diacrítics que es conserven?

Bé: 'benefici', adverbi, conjunció, interjecció.
Be: 'anyell', nom de la lletra b.

Déu: 'divinitat'.
Deu: una 'font', nombre 10, verb deure, verb dar.

És: verb ésser/ser. Equival a ‘es” castellà.
Es: pronom feble (equival a ‘se’ castellà), article salat, nom de la lletra e en plural.

Mà: 'part terminal del braç'.
Ma: possessiu.

Més: adverbi i adjectiu quantitatiu, 'signe de la suma'.
Mes: 'una dotzena part de l'any', participi del verb metre, conjunció ‘però’, possessiu.

Món: 'conjunt de totes les coses creades; la Terra'.
Mon: possessiu.

Pèl: 'vellositat'.
Pel: contracció de per + el.

Què: pronom relatiu precedit de preposició, pronom interrogatiu, pronom exclamatiu, 'quid d'una qüestió.'
Que: pronom relatiu no precedit de preposició, conjunció, adverbi i adjectiu quantitatiu.

Sé: verb saber.
Se: pronom feble.

: adverbi afirmatiu, 'afirmació'.
Si: pronom reflexiu o recíproc, conjunció, nota musical, 'interior'.

Sòl: 'superfície del terreny'.
Sol: astre, nota musical, 'sense companyia', verb soler, adverbi.

Són: verb ésser/ser.
Son: 'acte o ganes de dormir', possessiu, verb sonar (balear).

Té: verb tenir.
Te: pronom feble, 'arbust' i 'infusió', nom de la lletra t.

Ús: 'acció d'usar', verb usar (balear i alguerès).
Us: pronom feble, nom de la lletra u en plural.

Vós: pronom fort.
Vos: pronom feble.


.Els mots següents conserven l’accent diacrític en els plurals:

 béns, déus, pèls, quès, sís i sòls (però mans, mons NO EN PORTEN).


.Per un altre costat, l’ortografia de l'IEC del 2016, no aplica l'accent diacrític en els compostos i derivats d'aquests mots, per exemple:

adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu; rodamon; a contrapel, repel; entresol, subsòl.


.L’accent sí que s’empra en mots amb guionet:

déu-vos-guard (substantiu), mà-llarg, pèl-ras, pèl-roig, etc.


.Hi ha una sèrie de mots que abans s’escrivien amb accent diacrític i ara ja no en porten, per tant, durant quatre anys es tolerarà l’escriptura d’accent o no, però a partir de llavors, serà considerat una falta ortogràfica. És important recordar els que no portaran accent. Són els següents:
bota, dona (dones), feu (desfeu), fora, molt, mora, net (besnet, rebesnet), os, sec, soc, vens (venen), ves, etc.  


!Tres nomes mnemotècniques que podeu recordar i que us ajudaran a memoritzar els diacrítics que mantindran l’accent per tal de no confondre’ls, són les següents:

BEDEESMAMESMON
PELQUESESISOL
SONTEUSVOS

Espero que us ajudin a recordar-los! El professorat també haurem de fer aquest exercici de memòria.

(Adaptat de: l’Optimot)

(Imatge extreta de: Òmnium Cultural)


!!EXERCICIS:

1.     Redacta 8 oracions amb mots que mantinguin l’accent diacrític.

2.     Pensa i escriu una regla mnemotècnica, per tal de recordar els que s’accentuen.

3.   Accentua o no els mots que porten accent diacrític segons la nova ortografia catalana que apareixerà el 2017.

Fora (verb), dona (verb), és (verb), bé (adjectiu), pel (contracció), ves (verb), sòl (terra), si (condicional), vós (pronom fort), ós (animal), sóc (verb).


4.    Fòrum: què en penses dels canvis que han fet els estudiosos de la secció filològica de l’IEC en l’accent diacrític? Els trobes encertats? Per què? 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;