dissabte, 29 d’octubre de 2016

Sobretot / sobre tot; tampoc / tan poc: enlloc, / en lloc; només / no més... Adreçat a l'ESO i Batxillerat


En català podem trobar un grup de paraules i d’expressions que tot i ser pronunciades igual tenen un significat diferent. Les recordem!


SOBRETOT / SOBRE TOT

.Sobretot:

És un adverbi i expressa preferència o importància.

Ex:

-Tothom valora el seu treball, sobretot la direcció del centre.


.Sobre tot:

És la preposició sobre afegida a l’adjectiu tot. Estableixen una relació amb allò que es diu a l’oració.

Ex:

-Sobre tot el que va passar la setmana passada ningú en va dir res.


TAMPOC / TAN POC

.Tampoc

És un adverbi de negació.

Ex:
-Si tu no hi vas, jo tampoc.


.Tan poc:

És la suma de dos adverbis tan + poc i que plegats signifiquen quantitat i comparació.

Ex:
-Si t’esforces tan poc potser no superaràs el curs.


ENLLOC / EN LLOC

.Enlloc:

És un equivalent a “en cap banda” o “a cap lloc”.

Ex:
-He perdut el llibre i no el trobo per enlloc.


.En lloc:

És una locució de tipus prepositiu i que significa “en substitució de”.

Ex:
-En lloc d’anar a comprar ara, he decidit anar-hi després.


NOMÉS / NO MÉS

.Només:

És un adverbi i significa “solament”.

Ex:
-Només vol mirar el mòbil.


.No més:

És la suma de l’adverbi “no” i el quantificador “més”. Per expressar que una quantitat és inferior a l’esmentada.

Ex:
-L’artista va emplenar no més de la meitat de l’aforament.


POTSER / POT SER

.Potser:

És un adverbi de probabilitat. Equival a “a la millor”.

Ex:
-Potser el nostre equip acabarà guanyant la lliga.


.Pot ser:

Combinació de la 3a persona del singular del present d’indicatiu (“pot”) del verb “poder”.

Ex:
-No pot ser que la pel·lícula no tingui èxit.


GAIREBÉ / GAIRE BÉ

.Gairebé:

És un adverbi que vol dir “no ben bé, però que hi va de poc”.

Ex:
-Tinc gairebé la totalitat de la col·lecció acabada.


.Gaire bé:

Expressió que està constituïda per dos adverbis units i que volen dir “poc bé”.

Ex:
-Avui els deures no m’han sortit gaire bé.


TAMBÉ / TAN BÉ

.També:

És un adverbi que afirma allò que dius.

Ex:
-En Jaume també vol aconseguir el premi.


.Tan bé:

És la unió de dos adverbis “tan” i “bé”, i que tan poden expressar una manera de fer quelcom o una comparació.

Ex:
-Avui no s’ha portat tan bé amb els amics.


ALHORA / A L’HORA

.Alhora:

És un adverbi i significa “ a un mateix temps” o “a la vegada”.

Ex:
-Jugava i molestava alhora.


.A l’hora:

Suma de la preposició “a”, l’article l’ i el substantiu “hora”. Plegats volen dir: “en el moment de”, o “amb puntualitat”.

Ex:
-A l’hora de la conferència m’és impossible arribar.


ALESHORES / A LES HORES

.Aleshores:

És un adverbi i equival a “llavors”.

Ex:
-Van reconèixer-li que feia molt bé la seva feina, aleshores ell va sentir-se realitzat.


.A les hores:

És la suma de la preposició “a”, l’article “les” i el substantiu “hores”, que a la vegada junts fan referència a un moment del dia.

Ex:
-A les hores de català sovint hi ha alumnes que es distreuen.(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: vetavisual.com)!!EXERCICIS:

1.      Subratlla la forma correcta de les següents oracions:

.(Sobretot / Sobre tot) no et deixis l’entrepà.
.(Pot ser / Potser) vindrà més d’hora.
.Si no t’apliques més en l’estudi, ell (tan poc / tampoc) ho farà.
.(A les hores / Aleshores) que em vas comentar no podem quedar.
.Avui no l’he vist (en lloc / enlloc).
.(No més / Només) li he comentat que serem amics de nou.
.Ahir no em trobava (gairebé / gaire bé) i em vaig quedar a casa.
.He dit a la Maria que (tan bé / també) podia venir.
.Cal que vingueu tots (alhora / a l’hora) assenyalada per pujar a l’autobús.
.(Aleshores / A les hores), com vam quedar?


2.      Explica la diferència que hi ha entre:

Sobretot / sobre tot                 enlloc / enlloc                   potser / pot ser

També / tan bé                       gairebé / gaire bé               alhora / a les hores


3.      Fòrum: quines són les paraules d’aquesta fitxa que més errors ortogràfics et fan fer i per què? Com pots solventar-ho?

4.      Redacta una oració amb cadascun dels presents mots:

en lloc, no més, pot ser, gaire bé, tan bé, aleshores, sobre tot, també.

5.      Inventa un exercici per treballar els exercicis d’aquesta fitxa, emperò, no el resolguis que ja ho farà algú altri. No t’oblidis de posar les oracions.

6.      Subratlla la forma correcta de les següents parelles de mots:

Subterrani / soterrani    desvelés / desvetllés    lliurat / alliberat de les obligacions
Promig / mitjana          compon / composa           insertar / inserir
Traïcionar / trair          embrague / embragatge     container / contenidor
Cumpleanys /aniversari    matxacar / matxucar

7.      Anem una mica més enllà, t’atreveixes a encerclar la forma adequada i justificar el perquè ho és?

Incautar / decomissar      parte / comunicat     sapiguer / saber
Mermelada /melmelada   juerga / tabola         lio / embolic
Empalagar / embafar      taquilla / guixeta      influir / incloure

8.      Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit els exercicis de la present fitxa i quines dificultats t’has trobat i per què?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;