dijous, 2 de juny de 2016

Faltes seleccionades per l'alumnat de 1r de Batxillerat (1). Adreçat a tot l'alumnat


En aquest llistat s'inclouen les faltes que entre les dues classes de Batxillerat han seleccionat els alumnes com a fonamentals i reiterades al llarg del curs, pel que fa a la seva escriptura personal. Espero que aquesta fitxa ajudi a d'altres estudiants a millorar en l'escriptura. 

Abans d'escriure quelcom, sempre ens hem de preguntar el perquè. No fer-ho a sort, cal posar-hi lògica: perquè ho he vist escrit, perquè les normes d'accentuació..., perquè l'accent diacrític..., perquè el verb...

!Una cosa queda clara: si coneixes les normes d'accentuació i les saps aplicar, si coneixes com s'escriuen els verbs i les seves irregularitats, i coneixes les paraules de l'accent diacrític, reduiràs les teves faltes ortogràfiques en una gran quantitat.

Gràcies per aturar-vos a donar-hi una llambregada. 


Falta                     Correcció

Esta-------------------està (és aguda i s’accentua perquè acaba en vocal)

Sabiesa----------------saviesa (per interferència amb el castellà)

Blabosa----------------blavosa (prové de blau)

Cervols----------------cérvols (és plana i s’accentua segons les normes. La ‘e’ és tancada)

Atrafagat--------------atrafegat (s’escriu amb ‘e’. L’escrivim malament per la fonètica oriental)

Mitja------------------mitjà (aguda, acabada en vocal, no confondre amb 'mitja' que té altres significats)

Cristalines------------cristal·lines (amb ela geminada)

Es alta-----------------és alta (verb ‘ser’. Equival a ‘es’ castellà)

Perque-----------------perquè (conjunció causal. Explicació resposta)

Pot ser-----------------potser (adverbi de possibilitat)

Habia------------------havia (verb ‘haver’ en ve baixa)

Buit--------------------vuit (el número)

Aqui--------------------aquí (aguda acabada en vocal)

Memoria----------------memòria (és esdrúixola, s’accentuen totes)

Que---------------------què (s’accentua amb valor interrogatiu)

Son---------------------són (amb accent és del verb ‘ser’)

És-----------------------es (pronom, equival a ‘se’ castellà)

Ultim--------------------últim (s’accentua perquè és plana i no acaba en plural)

Bofetada----------------bufetada (confusió amb el castellà)

Nèixer-------------------néixer (porta accent tancat, és una ‘e’ oberta)

S’avia-------------------s’havia (és del verb ‘haver’)

Blaba--------------------blava (prové de blau)

Una altre----------------una altra (ha d’haver concordança de gènere i nombre)

A cantat-----------------ha cantat (és un verb conjugat, verb ‘haver’ + participi)

Triumbir----------------triumvir (amb ve baixa i amb ema, és una excepció)

Cambiador-------------canviador (confusió amb el castellà)

Deus--------------------Déus (no és de ‘deure’, sinó de divinitat)

Podriem----------------podríem (hiat, has de revisar els verbs)

Veï----------------------veí (confusió amb ‘veïns’)

Trobara-----------------trobarà (aguda acabada en plural)

Rabia-------------------ràbia (hi ha un hiat, és esdrúixola)

Te----------------------té (del verb ‘tenir’ i no infusió)

Bell--------------------vell (ancià, i no ‘bonic’)

Si no------------------sinó (conjunció adversativa, equival a una afirmació)

Lo----------------------el (article català. El ‘lo’ no s’accepta a nivell escrit, però viu dialectalment)

Despres---------------després (adverbi de temps)

Nomes-----------------només (adverbi de quantitat)

Aixo / aixó------------això (aguda acabada en vocal, és una ‘o’ oberta)

Bò----------------------bo (els monosíl·labs no s’accentuen si no formen part de l’accent diacrític)

Bè----------------------bé (adjectiu de manera)

Algún------------------algun (confusió amb el castellà. És aguda acabada en –un, no s’accentua)

victimes---------------víctimes (és esdrúixola, s’accentuen totes)

discusió----------------discussió (dobla la essa, és sonora)

i he vist-----------------hi he vist (en aquest cas, ‘hi’ es refereix a quelcom. Pronominal)

semafors---------------semàfors (és plana i no acaba com les agudes)

época-------------------època (la ‘e’ és oberta)

móvil-------------------mòbil (interferència amb el castellà)

e de + verb------------he de/d’ + verb

unicament-------------únicament (si ‘única’ s’accentua, ‘únicament’ també)

lliuremen-------------lliurement (la ‘t’ és sorda, però cal escriure-la)

está--------------------està (l’accent a la ‘a’ en català sempre és obert)

exàmen----------------examen (no s’accentua perquè és plana acabada en ‘en’)

mes--------------------més (quantitat, sinó és mes de l’any)

dieresis----------------dièresis (és esdrúixola, però 'la dièresi', 'les dièresis')

maquines--------------màquines (és esdrúixola)

argumentare----------argumentaré (és un futur, sinó sona com en llatí)

circunstacies---------circumstàncies (deriva de ‘circum’ i és esdrúixola)

especie----------------espècie (té un hiat i fa que sigui esdrúixola)

entèn------------------entén (compte, així sona bé)

dona------------------dóna (verb ‘donar’)


desde-----------------des de (per interferència amb el castellà)(Gràcies a l'alumnat de 1r de Batxillerat de l'INS Mont Perdut de Terrassa per la seva participació)

(Imatge extreta de: prensame.com)
!!EXERCICIS:

1.      Ni que siguis d’un altre institut pots recollir les teves deu faltes bàsiques que has fet durant el curs, explicar el teu error i com evitar-lo.

2.      Per què cometem faltes ortogràfiques? De quin tipus són les faltes que més repetim?

3.      Quines són les principals regles antídot per a una bona ortografia?

4.      Explica el teu sistema per evitar faltes ortogràfiques. Aconsegueixes millorar? Raona la teva resposta.

5.      Fòrum: t’ha servit la present fitxa per millorar la teva escriptura? Realitzes faltes similars a les aparegudes en aquesta fitxa?  Pots realitzar alguna aportació que creguis convenient.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;